Javni natječaj za prijam u službu vježbenika na radno mjesto: Viši referent za prostorno uređenje i gradnju u Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Poreč-Parenzo

Na temelju članka 17., 19. i 86.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), službenica koja privremeno obavlja poslove pročelnice Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju Istarske županije, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu vježbenika
 

na radno mjesto:

1.    VIŠI REFERENT ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU  u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Poreč-Parenzo,  – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, u trajanju vježbeničkog staža od
12 mjeseci

Preuzmite Natječaj u pdf formatu: