Grad Pula-Pola - Obavijest o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Lungo mare“

Na temelju članka 88. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ Republike Hrvatske br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) Grad Pula-Pola putem Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu objavljuje

OBAVIJEST O IZRADI
II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Lungo mare“