Obavijest i upute kandidatima i vrijeme i mjesto održavanja testiranja za kandidate prijavljene na Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije na radno mjesto: Referent/ica za upravne i administrativne poslove

Objavljuju se obavijest i upute kandidatima i vrijeme i mjesto održavanja testiranja za kandidate prijavljene na Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije na radno mjesto: Referent/ica za upravne i administrativne poslove KLASA: 112-01/21-02/01, URBROJ: 2163/1-06/6-21-03 od 29. srpnja 2021., na radno mjesto:

  • Referent/ica za upravne i administrativne poslove -  jedan/na izvršitelj/ica, na određeno vrijeme radi zamjene i do povratka duže odsutne službenice na posao, na puno radno vrijeme, uz obvezni probni rok od dva mjeseca,

objavljen u na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Istarske županije dana 02. kolovoza 2021.

Preuzmite cijelu Obavijest u PDF formatu: