Pula: Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Gordana Lukač Koritnik

Pula: Pravobraniteljica za ravnopravnost  spolova Gordana Lukač Koritnik

Istarsku će županiju u četvrtak, 2. prosinca 2004. godine posjetiti pravobraniteljica za ravnopravnost spolova  Gordana Lukač Koritnik, te održati  radni  sastanak sa članovima   Poglavarstva Istarske županije, predstavnicima Skupštine Istarske županije, gradonačelnicima i načelnicima općina IŽ,  Povjerenstva za jednakost spolova IŽ,  predsjednicama gradskih Povjerenstava za jednakost spolova, predstavnicima Koordinacije za ljudska prava IŽ, te predstavnicima  pravnih osoba u vlasništvu  jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Tema sastanka je provođenje Zakona o ravnopravnosti spolova i drugih propisa koji se tiču te problematike. Pravobraniteljica će se upoznati sa stanjem i provedbom zakona u Istarskoj županiji, te dati potrebna tumačenja kako bi se zakonske odredbe brže i djelotvornije provodile u praksi.

Sastanak će se održati, 2. prosinca 2004. godine u sjedištu Istarske razvojne agencije, Pula, Mletačka 12 (sala za sastanke,  na 4. katu), s početkom u 10.30 sati.