Popis dodijeljenih potpora za samozapošljavanje 2020. godine

Popis dodijeljenih potpora koje su dodijeljene putem objavljenog Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja nezaposlenih osoba u Istarskoj županiji financiran sredstvima Europske unije kroz projekt  REI II (UP.01.3.1.01.0021), KLASA: 910-04/18-02/21, URBROJ: 2163-1-22/1-19-16 od 31. listopada 2019.g.