REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
Klasa: 021-04/08-01/14
Urbroj: 2163/1-01/4-08-1
Pazin, 22. siječnja 2008.  

ČLANOVIMA KLUBA HSU-a 

Predmet: Poziv na sjednicu Kluba vijećnika HSU-a 

Sazivam Klub vijećnika Hrvatske stranke umirovljenika  

za ponedjeljak, 4. veljače 2008. godine
s početkom u 16,00 sati
u prostorijama Istarske županije u Pazinu,
Dršćevka 3 - Salon

prije 37. sjednice Županijske skupštine Istarske županije, kako bi se ukratko raspravljalo o dnevnom redu. 

Predsjednik Kluba HSU-a
Silvano Hrelja, v.r.