REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
Klasa: 021-04/08-01/10
Urbroj: 2163/1-01/4-08-1
Pazin, 22. siječnja 2008. 

ČLANOVIMA KLUBA ISTARSKOG DEMOKRATSKOG SABORA 

Predmet: Poziv na sjednicu Kluba vijećnika IDS-a 

Sazivam Klub vijećnika Istarskog Demokratskog Sabora

za ponedjeljak, 4. veljače 2008. godine
s početkom u 16,30 sati
u Maloj koncertnoj dvorani Spomen doma u Pazinu

prije 37. sjednice Županijske skupštine Istarske županije, kako bi se ukratko raspravljalo o dnevnom redu. 

Predsjednica Kluba IDS-a
Orijana Lukić, v.r.