REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
Klasa: 021-04/08-01/11
Urbroj: 2163/1-01/4-08-1
Pazin, 22. siječnja 2008. 

ČLANOVIMA KLUBA SDP-a 

Predmet: Poziv na sjednicu Kluba vijećnika SDP-a 

Sazivam Klub vijećnika SDP-a 

za ponedjeljak, 4. veljače 2008. godine
s početkom u 16:00 sati
u prostorijama Istarske županije u Pazinu, Dršćevka 3 

prije 37. sjednice Županijske skupštine Istarske županije, kako bi se ukratko raspravljalo o dnevnom redu. 

Predsjednik Kluba SDP-a
Dino Kozlevac, v.r.