29. sjednica Skupštine Istarske županije

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA
Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40
tel. 052/351-667, fax. 052/351-686
e-mail: skupstina@istra-istria
KLASA: 021-04/20-01/07
URBROJ: 2163/1-01/3-20-01
Pazin, 12. svibnja 2020.

VIJEĆNICIMA SKUPŠTINE
ISTARSKE ŽUPANIJE

Temeljem članka 58. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18 i 30/18 - pročišćeni tekst) i čl. 110. Poslovnika Županijske skupštine Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 14/09 i 4/13)

SAZIVAM
29. sjednicu Skupštine Istarske županije

u petak, 22. svibnja 2020. godine,
s početkom u 10,00 sati u gradsko-školskoj dvorani u Pazinu,
Tugomila Ujčića 2

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

 1. Verifikacija Zapisnika sa 28. sjednice Skupštine Istarske županije
 2. Pitanja vijećnika, prijedlozi i informacije
 3.  
  a. Prijedlog Odluke o stavljanju mandata člana Skupštine Istarske županije u mirovanje
  b. Prijedlog Rješenja o verifikaciji mandata člana/članice Skupštine Istarske županije
  c. Svečana prisega člana /članice Skupštine Istarske županije
 4. Prijedlog Statutarne odluke o VI. Izmjenama i dopunama Statuta Istarske županije
 5. Prijedlog Poslovničke odluke o II. Izmjenama i dopunama Poslovnika Županijske skupštine Istarske županije
 6. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2019. godinu
 7. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2019. godinu
 8. Izvješće Župana Istarske županije za 2019. godinu
 9. Prijedlog Prvih izmjena i dopuna Proračuna Istarske županije za 2020. godinu
 10. Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u sportu Istarske županije za 2020. godinu
 11. Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u školskom sportu Istarske županije za 2020. godinu
 12. Prijedlog Izmjene Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Istarske županije za 2020. godinu
 13. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu
 14. Prijedlog Odluke o privremenim mjerama odgode otplate zajmova dodijeljenih od strane Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre
 15. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2019. godinu
 16. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Prvih izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2020. godinu
 17. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području Istarske županije za 2019. godinu
 18. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Istarske županije za razdoblje od 2020. do 2023. godine
 19. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Istarske županije za 2020. godinu
 20. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i bijele morske ribe u Limskom zaljevu
 21. Prijedlog Odluke o davanju Lučkoj upravi Poreč na privremeno upravljanje i korištenje lučkog područja luke posebne namjene - sportske luke "Poreč" na području Grada Poreča
 22. Prijedlog Odluke o visini i obvezi plaćanja naknade za navodnjavanje za Sustav javnog navodnjavanja Valtura za 2020. godinu
 23. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju I. dodatka Sporazuma o sufinanciranju dogradnje Doma za starije i nemoćne osobe "Domenico Pergolis" Rovinj
 24. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti koncesionarki Marini Jekić za promjenu prostora obavljanja javne zdravstvene službe - djelatnost obiteljske (opće) medicine
 25. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2020. godinu
 26. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova za 2020. godinu
 27. Prijedlog Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Istarske županije
 28. Prijedlog Odluke o provedbi Programa praćenja kakvoće mora za kupanje na plažama Istarske županije u 2020. godini
 29. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Istarske županije
 30. Prijedlog Rješenja o osmim izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju mrtvozornika na području Istarske županije
 31.  
  a. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama Statuta Osnovne škole Ivan Goran Kovačić Čepić
  b. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Jože Šurana Višnjan
  c. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama Statuta Osnovne škole Marčana
  d. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama Statuta Osnovne škole Vitomir Širola-Pajo Nedešćina
  e. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama Statuta Osnovne škole Ivana Batelića - Raša
  f. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Tar-Vabriga- Scuola elementare Torre-Abrega
  g. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora Potpićan
 32.  
  a. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama Statuta Srednje škole Buzet
  b. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Strukovne škole Eugena Kumičića Rovinj-Scuola di formazione professionale Eugen Kumičić Rovigno
  c. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Turističko-ugostiteljske škole Antona Štifanića Poreč 
 33.  
  a. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2020./2021. Srednje škole Zvane Črnje Rovinj Scuola media superiore "Zvane Črnja" Rovigno
  b. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2020./2021. Glazbene škole Ivana Matetića-Ronjgova Pula
  c. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2020./2021. Ekonomske škole Pula
  d. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2020./2021. Industrijsko-obrtničke škole Pula
  e. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 20120./2021. Talijanske srednje škole-Scuola media superiore italiana "Leonardo da Vinci" Buje- Buie
  f. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2020./2021. Gospodarske škole Buje Istituto  professionale Buie
  g. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2020./2021. Talijanske srednje škole- Scuola media supreriore italiana Rovinj-Rovigno      
  h. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima  školovanja za školsku godinu 2020./2021. Srednje škole Buzet
  i. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2020./2021. Strukovne škole Eugena Kumičića Rovinj- Scuola di formazione professionale Eugen Kumičić Rovigno
  j. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2020./2021. Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula
  k. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2020./2021. Tehničke škole Pula
  l. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2020./2021. Srednje škole Mate Balote, Poreč
  m. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2020./2021. Gimnazije Pula
  n. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2020./2021. Srednje škole "Vladimir Gortan" Buje Scuola media superiore "Vladimir Gortan" Buie
  o. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2020./2021. Medicinske škole Pula
  p. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2020./2021. Turističko-ugostiteljske škole Antona Štifanića Poreč
  q. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2020./2021. Talijanske srednje škole Dante Alighieri Pula-Scuola media superiore italiana Dante Alighieri Pola
  r. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2020./2021. Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula
  s. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2020./2021. Strukovne škole Pula
  t. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2020./2021. Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin
  u. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2020./2021. Srednje škole Mate Blažine Labin
 34. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o ugovorima o koncesiji i radu koncesionara za 2019. godinu
 35. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Istarske županije za 2019. godinu
 36. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe za 2019. godinu u Istarskoj županiji
 37. Prijedlog Zaključaka o prihvaćanju Izvješća o radu Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva za 2019. godinu

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon Stručne službe Skupštine Istarske županije, broj 052/351-662 ili 052/351-667 ili na e-mail: melita.ferencic@istra-istria.hr .

Napomena:     u organizaciji sjednice, vodit ćemo računa o preporuci epidemiologa o udaljenosti među sudionicima, a preporuča se i korištenje jednokratnih maski, uz prethodnu dezinfekciju ruku i prostora.

Predsjednik
Valter Drandić, v.r.