SGO - Sustav gospodarenja otpadom

Opće je poznata činjenica da otpad nastaje kao posljedica svih ljudskih aktivnosti i u svim gospodarskim djelatnostima, a predstavlja materijalni i energetski gubitak te donosi troškove društvu koje treba osigurati njegovo skupljanje, transport i odgovarajuće zbrinjavanje s najmanjim mogućim negativnim utjecajem na okoliš. Gospodarski rast i rast potrošnje koji se bilježi u svim europskim zemljama pa tako i Hrvatskoj rezultira stalnim porastom količina otpada. Zato je potrebno definirati sustav kojim će se smanjiti negativni utjecaji na najmanju moguću mjeru i unaprijediti komunalna usluga građanima. Osim toga, Hrvatska je, pa tako i Istarska županija, opterećena dugogodišnjim lošim postupanjem s otpadom tako da je ta problematika stavljena kao jedan od prioriteta kojega je potrebno riješiti u postupku pridruživanja EU. Problem je prepoznat na razini države, ali i na razini županija te gradova i općina.

Projekt "Uspostava integriranog sustava gospodarenja otpadom" započet je 1996. godine, a aktivnosti su pojačane donošenjem strateških dokumenata i zakonskih propisa na državnoj razini kao i zatvaranjem financijske konstrukcije kroz osiguranje dijela potrebnih sredstava iz pristupnih fondova EU (ISPA,IPA) i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Projekt SGO

Tablice