Prostorno uređenje i zaštita okoliša

Javna ustanova Natura Histrica(Opširnije)

Adresa Riva 8, Pula
Telefon 052/351-520
Fax 052/351-522
E-mail info@natura-histrica.hr
Web http://www.natura-histrica.hr/hr/

Vatrogasna zajednica IŽ(Opširnije)

Adresa Stoja 2, Pula
Telefon 052/386-155
Fax 052/382-399
E-mail vziz@vziz.htnet.hr
Web -

Zavod za prostorno uređenje(Opširnije)

Adresa Pula, Riva 8, Pula
Telefon 052/351-465
Fax 052/351-466
E-mail prostorno@zpuiz.hr
Web https://www.zpuiz.hr/hr/podsiteovi/zavod-za-prostorno-uredenje-istarske-zupanije/
  • 1

Prikazani rezultati 1-3 od ukupno 3