Akti župana - siječanj 2020.

 1. Natječaj za dodjelu stipendija studentima Istarske županije za akademsku godinu 2019./2020.
 2. Odluka o davanju prethodne suglasnosti za izdavanje bjanko zadužnice Osnovne škole "Vazmoslav Gržalja" Buzet
 3. Odluka o davanju prethodne suglasnosti za izdavanje bjanko zadužnice Osnovne škole Vladimira Nazora Potpićan
 4. Odluka o davanju prethodne suglasnosti za izdavanje bjanko zadužnice Osnovne škole Jože Šurana Višnjan
 5. Odluka o davanju prethodne suglasnosti za izdavanje bjanko zadužnice Učenički dom Pula
 6. Odluka o osnivanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih projekata/programa putem Javnog natječaja za financiranje kulturno umjetničkih projekata/programa udruga nacionalnih manjina i drugih neprofitnih organizacija u okviru Programa javnih potreba nacionalnih manjina Istarske županije za 2020. godinu
 7. Odluka o osnivanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa putem Javnog poziva za sufinanciranje materijalnih troškova rada Klubova studenata Istre iz Proračuna Istarske županije za 2020. godinu
 8. Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2019./2020.
 9. Zaključak o donošenju Programa poticanja turističkih manifestacija, projekata i proizvoda na turistički manje razvijenim područjima u 2020. godini i objavi Javnoga poziva za dodjelu potpora
 10. Ispravak Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju
 11. Ispravak Pravilnika o unutarnjem redu Upravni odjel za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine
 12. Ispravak Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko-pravne poslove
 13. Odluka o radnom vremenu i uredovnom vremenu upravnih tijela Istarske županije
 14. Zaključak o davanju suglasnosti na Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih dijelova prirode za 2020. godinu Javne ustanove "Natura Histrica"
 15. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku javne nabave male vrijednosti za nabavu usluge održavanja e-Aplikacija
 16. Odluka o sklapanju II. godišnjeg ugovora temeljem okvirnog sporazuma za usluge najma vozila u 2020. godini
 17. Zaključak o dodjeli sredstava Istarskoj regionalnoj energetskoj agenciji za energetske djelatnosti d.o.o. Labin (IRENA) u  2020. godini
 18. Zaključak o prijenosu poslova iz domene energetske učinkovitosti Istarskoj Regionalnoj Energetskoj Agenciji IRENA-i d.o.o.
 19. Zaključak o odobrenju potpora temeljem Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja nezaposlenih osoba u Istarskoj županiji financiran sredstvima Europske unije kroz projekt REI II (UP.01.3.1.01.0021)
 20. Zaključak o davanju suglasnosti  Društvu AZRRI - Agenciji za  ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin za dugoročno zaduživanje kod Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre
 21. Zaključak o nekorištenju prava prvokupa dijela predmeta iz privatne zbirke o austrougarskoj mornarici Sergia Gobba izložene i pohranjene u galeriji "Galerion" u Novigradu, Mlinska ulica 1, u vlasništvu Sergia Gobba, Braće Korva 11, Grožnjan
 22. Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Lučke uprave Rijeka
 23. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za tisak knjige "Fojbe"
 24. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge izrade i izdavanja  priloga QUI REGIONE u dnevnim novinama na talijanskom jeziku
 25. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge emitiranja informativne emisije o kulturi Istre
 26. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za nabavu Usluga eŠkole tehničara
 27. Odluka o I. izmjenama i dopunama plana nabave Istarske županije u proračunskoj 2020. godini
 28. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku javne nabave male vrijednosti za radove na sanaciji krovišta: Učenički dom Pula
 29. Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o nabavi radova za izvođenje adaptacije odjela IV Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju "Prim. dr. Martin Horvat" Rovinj
 30. Zaključak o dodjeli sredstava Ustanovi Centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS u 2020. godini
 31. Zaključak o davanju suglasnosti na Financijski plan Javne ustanove "Natura Histrica" za 2020. godinu i projekcije za 2021.- 2022. godinu
 32. Odluka o provođenju postupka javne nabave usluga oglašavanja - izrada, tiskanje i distribuiranje tjednog priloga o radu Istarske županije u dnevnim novinama za 2020. godinu, evidencijski broj nabave 5-20-MV
 33. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku javne nabave male vrijednosti za nabavu usluge održavanja financijsko - računovodstvenih i poreznih aplikacija za 2020. godinu
 34. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave - Planiranje razvoja Limskog kanala - upravljanje morem
 35. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluga popravka i održavanja rashladnih skupina i centralnog grijanja
 36. Odluka o provođenju postupka javne nabave radova zamjene vanjske stolarije na zgradi Društvenog centra Pula - II. faza,
 37. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluga održavanja financijsko-računovodstvenih i poreznih aplikacija - jednostavna nabava
 38. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za nabavu Usluga održavanja i popravljanja aktivne i pasivne mrežne opreme i poslužitelja
 39. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za nabavu Usluga održavanja i popravljanja osobnih računala i periferne opreme
 40. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluga održavanja eAplikacija
 41. Rješenje o imenovanju predstavnika Istarske županije za člana Upravnog vijeća Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju "Prim. dr. Martin Horvat" Rovinj
 42. Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o nabavi digitalne RTG snimaone sa stropnim stativom za Opću bolnicu Pula
 43. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluga grafičkog oblikovanja i tiskanja Službenih novina Istarske županije - Bollettino ufficiale della Regione Istriana
 44. Odluka o sklapanju II aneksa ugovora za radove na energetskoj obnovi Osnovne škole - Scuola elementare Mate Balote Buje - Buie
 45. Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i plaćama Javne ustanove "Natura Histrica"
 46. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za nabavu Rezervnih dijelova za računala i računalnu opremu