Natječaji

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije na radno mjesto: Referent/ica za upravne i administrativne poslove

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije na radno mjesto: Referent/ica za upravne i administrativne poslove

Na temelju članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08,61/11, 4/18 - Uredba Vlade Republike Hrvatske i 112/19), Pročelnica Upravnog odjela za …

Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata ravnomjernog razvitka iz Proračuna Istarske županije za 2021. godinu

Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata ravnomjernog razvitka iz Proračuna Istarske županije za 2021. godinu

Temeljem Odluke Župana Istarske županije KLASA: 402-01/21-01/09, URBROJ: 2163/1-01/3-21-02 od 13. srpnja 2021. godine i članka 3. Pravilnika o uvjetima i kriterijima za sufinanciranje programa/projekata ravnomjernog razvitka iz Proračuna Istarske županije („Službene novine …

Natječaj za financijsku potporu književnom stvaralaštvu i nakladništvu te otkupu knjiga, zbornika i časopisa u 2022. godini

Natječaj za financijsku potporu književnom stvaralaštvu i nakladništvu te otkupu knjiga, zbornika i časopisa u 2022. godini

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90., 27/93. i 38/09.) Upravni odjel za kulturu i zavičajnost Istarske županije - Regione Istriana dana 05. srpnja 2021. godine objavljuje …

Javni poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije - Regione Istriana za 2022. godinu

Javni poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije - Regione Istriana za 2022. godinu

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90., 27/93. i 38/09.) Upravni odjel za kulturu i zavičajnost Istarske županije - Regione Istriana dana 05. srpnja 2021. godine objavljuje …

Obavijest o testiranju kandidatima prijavljenim na Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo Istarske županije na radno mjesto Viši stručni suradnik/ca za međunarodne projekte i razvoj

Obavijest o testiranju kandidatima prijavljenim na Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo Istarske županije na radno mjesto Viši stručni suradnik/ca za međunarodne projekte i razvoj

Termin testiranja je 23. lipnja 2021. godine u zgradi Stručne službe Skupštine Istarske županije Pazin, na adresi Dršćevka 3 (sala za sastanke). Preuzmite punu Obavijest u PDF formatu.

Natječaji za upis učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. i Natječaj za prijam učenika u Učenički dom Pula za školsku godinu 2021./2022.

Natječaji za upis učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. i Natječaj za prijam učenika u Učenički dom Pula za školsku godinu 2021./2022.

Na ovoj stranici nalaze se poveznice (linkovi) na objavljene natječaje za upis učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. , sukladno točki XV. stavak 1. Odluke o upisu učenika u …

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo Istarske županije

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo Istarske županije

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18, – Uredba Vlade Republike Hrvatske i 112/19), Pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, …

Objavljena je Konačna  bodovna lista za dodjelu stipendija studentima slabijeg imovnog stanja u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2020./2021. i Odluka o dodjeli stipendija studentima slabijeg imovnog stanja u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2020./2021.

Objavljena je Konačna bodovna lista za dodjelu stipendija studentima slabijeg imovnog stanja u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2020./2021. i Odluka o dodjeli stipendija studentima slabijeg imovnog stanja u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2020./2021.

1. Konačna bodovna lista za dodjelu stipendija studentima slabijeg imovnog stanja u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2020./2021. Konačna bodovna lista potpunih prijava (analitički podaci sa šiframa studenata) Konačna lista studenata odustalih od …

Javni poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za financiranje projekata/programa iz područja poljoprivrede, šumarstva, ribarstva i vodnog gospodarstva koje dodjeljuje Istarska županija za 2021. godinu

Javni poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za financiranje projekata/programa iz područja poljoprivrede, šumarstva, ribarstva i vodnog gospodarstva koje dodjeljuje Istarska županija za 2021. godinu

Na temelju Pravilnika o provedbi Javnog poziva za državne potpore koje dodjeljuje Istarska županija (Sl. novine Istarske županije br. 09/2013) te Odluke o produljenju rokova provedbe mjera za unapređenje poljoprivredne proizvodnje i Strateškog …

Prikazani rezultati 1-10 od ukupno 43