Natječaji

Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Istarsku županiju u 2023.g.

Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Istarsku županiju u 2023.g.

Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima (NN 117/21, 114/22) i Odluke o raspisivanju Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Istarsku županiju u 2023. godini, Klasa: 008-01/23-02/01, …

Javni natječaj za financiranje projekata udruga koje se bave očuvanjem pomorske baštine i tradicije na području Istarske županije za 2023. godinu

Javni natječaj za financiranje projekata udruga koje se bave očuvanjem pomorske baštine i tradicije na području Istarske županije za 2023. godinu

Na temelju članka 6. stavka 1. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15 i 37/21), članka …

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava iz „Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre“ za 2023. godinu

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava iz „Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre“ za 2023. godinu

Na temelju članka 3. Pravilnika o korištenju sredstava Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre (Službene novine Istarske županije br. 26/2018), a sve temeljem Odluke o produljenju rokova provedbe mjera za unapređenje poljoprivredne …

Javni poziv za financiranje projekata/programa udruga u okviru javnih potreba poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodnog gospodarstva Istarske županije za 2023. godinu

Javni poziv za financiranje projekata/programa udruga u okviru javnih potreba poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodnog gospodarstva Istarske županije za 2023. godinu

Na temelju čl. 14. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 16/17,19/17.), Uredbe o kriterijima, mjerilima i …

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije: Viši/a stručni suradnik/ca za pravne poslove

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije: Viši/a stručni suradnik/ca za pravne poslove

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08 i 61/11, 04/18-Uredba Vlade RH, 112/19), članka 8. Pravilnika o unutarnjem redu …

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije: Viši/a stručni suradnik/ca za povjerene poslove državne uprave – 2 izvršitelja/ice

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije: Viši/a stručni suradnik/ca za povjerene poslove državne uprave – 2 izvršitelja/ice

Na temelju članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08 i 61/11, 04/18-Uredba Vlade RH, 112/19), članka 8. Pravilnika o unutarnjem redu …

Javni natječaj za financiranje projekata iz područja zdravstva i socijalne skrbi u Istarskoj županiji za 2023. godinu

Javni natječaj za financiranje projekata iz područja zdravstva i socijalne skrbi u Istarskoj županiji za 2023. godinu

Na temelju članka 6. stavka 1. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15., 37/21.), članka 19. …

Javni natječaj za financiranje kulturno umjetničkih projekata/programa udruga nacionalnih manjina i drugih neprofitnih organizacija Istarske županije – Regione Istriana za 2023. godinu

Javni natječaj za financiranje kulturno umjetničkih projekata/programa udruga nacionalnih manjina i drugih neprofitnih organizacija Istarske županije – Regione Istriana za 2023. godinu

Na temelju Ustavnog Zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne Novine“ br. 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.), članka 6. stavka 1. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od …

Javni poziv za prijavu programa za sufinanciranje materijalnih troškova rada Klubova studenata Istre iz Proračuna Istarske županije za 2023. godinu

Javni poziv za prijavu programa za sufinanciranje materijalnih troškova rada Klubova studenata Istre iz Proračuna Istarske županije za 2023. godinu

Na temelju članka 5. st. 2. i članka 19. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 16/17 …

Objavljena je Konačna bodovna lista za dodjelu stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2022./2023. i Odluka o dodjeli stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2022./2023.

Objavljena je Konačna bodovna lista za dodjelu stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2022./2023. i Odluka o dodjeli stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2022./2023.

Objavljena je Konačna bodovna lista za dodjelu stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2022./2023. i Odluka o dodjeli stipendija studentima na studijima za deficitarna …

Prikazani rezultati 1-10 od ukupno 116