Natječaji

Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za kulturu i zavičajnost Istarske županije-Regione Istriana

Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za kulturu i zavičajnost Istarske županije-Regione Istriana

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08,61/11, 4/18 - Uredba Vlade Republike Hrvatske i 112/19), te članka 8. i 13. Pravilnika …

Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama temeljem Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga koje doprinose razvoju gospodarstva na području Istarske županije za 2022. godinu

Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama temeljem Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga koje doprinose razvoju gospodarstva na području Istarske županije za 2022. godinu

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19); članaka 65. i 85. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske …

Natječaji za upis učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. i Natječaj za prijam učenika u Učenički dom Pula za školsku godinu 2022./2023.

Natječaji za upis učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. i Natječaj za prijam učenika u Učenički dom Pula za školsku godinu 2022./2023.

Na ovoj stranici nalaze se poveznice (linkovi) na objavljene natječaje za upis učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. , sukladno točki XV. stavak 1. Odluke o upisu učenika u …

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije: Viši/a stručni suradnik/ca za socijalnu skrb

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije: Viši/a stručni suradnik/ca za socijalnu skrb

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08 i 61/11, 04/18-Uredba Vlade RH, 112/19), te članka 8. Pravilnika o unutarnjem …

Donesena Odluka o izmjenama i dopunama programa javnih potreba u kulturi Istarske županije za 2022. godinu

Donesena Odluka o izmjenama i dopunama programa javnih potreba u kulturi Istarske županije za 2022. godinu

Odluku o izmjenama i dopunama programa javnih potreba u kulturi Istarske županije - Regione Istriana za 2022. godinu pronađite u prilogu.

Objavljena je Izmjena Konačne bodovne liste za dodjelu stipendija studenima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u IŽ za 2021./2022. i Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u IŽ za 2021./2022.

Objavljena je Izmjena Konačne bodovne liste za dodjelu stipendija studenima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u IŽ za 2021./2022. i Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u IŽ za 2021./2022.

Izmjena Konačne bodovne liste za dodjelu stipendija studenima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2021./2022. Konačna bodovna lista (analitički podaci sa „šiframa“ studenata) Odluka o izmjeni …

Objavljena je Konačna bodovna lista za dodjelu stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2021./2022. i Odluka o dodjeli stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2021./2022.

Objavljena je Konačna bodovna lista za dodjelu stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2021./2022. i Odluka o dodjeli stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2021./2022.

Objavljena je Konačna bodovna lista za dodjelu stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2021./2022. i Odluka o dodjeli stipendija studentima na studijima za deficitarna …

Objavljena je Privremena bodovna lista za dodjelu stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2021./2022.

Objavljena je Privremena bodovna lista za dodjelu stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2021./2022.

Objavljena je Privremena bodovna lista za dodjelu stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2021./2022. Privremena bodovna lista za dodjelu stipendija studentima na studijima za …

Obavijest i upute kandidatima i vrijeme i mjesto održavanja testiranja za kandidate prijavljene na Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije na radno mjesto: viši/a stručni suradnik/ca za povjerene poslove državne uprave

Obavijest i upute kandidatima i vrijeme i mjesto održavanja testiranja za kandidate prijavljene na Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije na radno mjesto: viši/a stručni suradnik/ca za povjerene poslove državne uprave

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA I VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA TESTIRANJA ZA KANDIDATE PRIJAVLJENE NA JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME U UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB ISTARSKE ŽUPANIJE …

Objavljen godišnji natječaj za prijavu projektnih ideja Saveza Alpe-Jadran za sufinanciranje projekata

Objavljen godišnji natječaj za prijavu projektnih ideja Saveza Alpe-Jadran za sufinanciranje projekata

Objavljen godišnji natječaj za prijavu projektnih ideja Saveza Alpe-Jadran za sufinanciranje projekata Savez Alpe-Jadran objavio je Javni poziv za sufinanciranje projekata vlastitim sredstvima koji traje od 15. travnja do 31. svibnja 2022. godine. …

Prikazani rezultati 1-10 od ukupno 83