Natječaji

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije, Odsjek za hrvatske branitelje, zdravstvenu zaštitu neosiguranih osoba i humanitarnu pomoć: Viši/a stručni suradnik/ca za hrvatske branitelje i zdravstvenu zaštitu – 1 izvršitelj/ica

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije, Odsjek za hrvatske branitelje, zdravstvenu zaštitu neosiguranih osoba i humanitarnu pomoć: Viši/a stručni suradnik/ca za hrvatske branitelje i zdravstvenu zaštitu – 1 izvršitelj/ica

Na temelju članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08 i 61/11, 04/18-Uredba Vlade RH, 112/19), članka 8. Pravilnika o unutarnjem redu …

Oglas za prijam u službu u Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije

Oglas za prijam u službu u Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije

Na temelju članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08,61/11, 4/18 – Uredba Vlade Republike Hrvatske i 112/19), te članka 8. Pravilnika …

Odluka o poništenju javnog natječaja

Odluka o poništenju javnog natječaja

Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun dana 23. studenog …

Natječaj za za radna mjesta: Viši/a stručni suradnik/ca za pravne poslove i  Viši/a stručni suradnik/ca za financije u Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije

Natječaj za za radna mjesta: Viši/a stručni suradnik/ca za pravne poslove i Viši/a stručni suradnik/ca za financije u Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08 i 61/11, 04/18, 112/19), članka 8. Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela …

Javni poziv za dodjelu potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na  području Istarske županije za 2023. godinu

Javni poziv za dodjelu potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Istarske županije za 2023. godinu

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Istarske županije za 2023. godinu (KLASA: 402-08/23-01/06, URBROJ: 2163-01/11-23-02 od 14. studenoga 2023. godine), Upravni odjel za …

Javni poziv za dodjelu financijskih podrški za projekte malih vrijednosti u 2023. godini

Javni poziv za dodjelu financijskih podrški za projekte malih vrijednosti u 2023. godini

Na temelju članka 23. stavka 1. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15 i 37/21), članka …

Odluka o poništenju javnog natječaja

Odluka o poništenju javnog natječaja

Pročelnica Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko – pravne poslove Istarske županije, na temelju članka 24. stavka 5. i 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne …

Objavljen Natječaj za dodjelu stipendija studentima Istarske županije za akademsku godinu 2023./2024.

Objavljen Natječaj za dodjelu stipendija studentima Istarske županije za akademsku godinu 2023./2024.

Župan Istarske županije objavio je Natječaj za dodjelu stipendija studentima Istarske županije za akademsku godinu 2023./2024. dana 13. studenog 2023. kojeg možete preuzeti ovdje. Prijava na Natječaj za dodjelu stipendija studentima Istarske županije …

Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za opću upravu i imovinsko – pravne poslove Istarske županije na radno mjesto: Administrativni/a referent/ica u Odsjeku pisarnice, mjesto rada Pazin

Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za opću upravu i imovinsko – pravne poslove Istarske županije na radno mjesto: Administrativni/a referent/ica u Odsjeku pisarnice, mjesto rada Pazin

Na temelju članka 17.i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), pročelnica Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko – pravne …

Odluka o dodjeli financijskih sredstava po Javnom pozivu za dodjelu dodatnih financijskih potpora za projekte/programe iz područja kulture u 2023. godini

Odluka o dodjeli financijskih sredstava po Javnom pozivu za dodjelu dodatnih financijskih potpora za projekte/programe iz područja kulture u 2023. godini

Na temelju članka 2. stavka 1. točka 2. i članka 27. stavka 3. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ br. 83/22.) te članka 65. Statuta Istarske županije …

Prikazani rezultati 1-10 od ukupno 191