Natječaji

Objavljena je Privremena bodovna lista za dodjelu stipendija studentima Istarske županije za akademsku godinu 2020./2021.

Objavljena je Privremena bodovna lista za dodjelu stipendija studentima Istarske županije za akademsku godinu 2020./2021.

Objavljena je Privremena bodovna lista za dodjelu stipendija studentima Istarske županije za akademsku godinu 2020./2021. Privremena bodovna lista za dodjelu stipendija studentima Istarske županije za akademsku godinu 2020./2021. Privremena bodovna lista (analitički podaci …

Javni natječaj za financiranje projekata/programa udruga i drugih neprofitnih organizacija u okviru Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije-Regione Istriana za 2021. godinu.

Javni natječaj za financiranje projekata/programa udruga i drugih neprofitnih organizacija u okviru Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije-Regione Istriana za 2021. godinu.

Na temelju članka 9.a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ br. 47/90., 27/93. i 38/09.), članka 23. stavka 1. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i …

Javni poziv za financiranje projekata/programa udruga u okviru javnih potreba poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodnog gospodarstva Istarske županije za 2021. godinu

Javni poziv za financiranje projekata/programa udruga u okviru javnih potreba poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodnog gospodarstva Istarske županije za 2021. godinu

Na temelju čl. 14. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 16/17,19/17.), Uredbe o kriterijima, mjerilima i …

Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga koje doprinose razvoju gospodarstva na području Istarske županije za 2021. godinu

Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga koje doprinose razvoju gospodarstva na području Istarske županije za 2021. godinu

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19); članaka 65. i 85. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske …

Javni natječaj za financiranje projekata iz područja zdravstva i socijalne skrbi u Istarskoj županiji za 2021. godinu

Javni natječaj za financiranje projekata iz područja zdravstva i socijalne skrbi u Istarskoj županiji za 2021. godinu

Na temelju članka 6. stavka 1. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15.), članka 19. Pravilnika …

Javni natječaj za financiranje kulturno umjetničkih projekata/programa udruga nacionalnih manjina i drugih neprofitnih organizacija Istarske županije – Regione Istriana za 2021. godinu

Javni natječaj za financiranje kulturno umjetničkih projekata/programa udruga nacionalnih manjina i drugih neprofitnih organizacija Istarske županije – Regione Istriana za 2021. godinu

Na temelju Ustavnog Zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne Novine“ br. 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.), članka 6. stavka 1. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od …

Javni poziv za prijavu programa za sufinanciranje  materijalnih troškova rada Klubova studenata Istre iz Proračuna Istarske županije za 2021. godinu

Javni poziv za prijavu programa za sufinanciranje materijalnih troškova rada Klubova studenata Istre iz Proračuna Istarske županije za 2021. godinu

Na temelju članka 5. st. 2. i članka 19. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 16/17, …

Javni natječaj za prijam u službu vježbenika na radno mjesto: Viši referent za prostorno uređenje i gradnju u Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Poreč-Parenzo

Javni natječaj za prijam u službu vježbenika na radno mjesto: Viši referent za prostorno uređenje i gradnju u Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Poreč-Parenzo

Na temelju članka 17., 19. i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), službenica koja privremeno obavlja poslove pročelnice Upravnog odjela …

Objavljen Natječaj za dodjelu stipendija studentima Istarske županije za akademsku godinu 2020./2021.

Objavljen Natječaj za dodjelu stipendija studentima Istarske županije za akademsku godinu 2020./2021.

Temeljem odredbe članka 8. stavak 2. Pravilnika o dodjeli stipendija studentima Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/15, 14/15 - ispravak, 18/15 - ispravak, 16/16 i 17/19) te Odluke Zamjenika župana koji …

Objavljena je Konačna bodovna lista za dodjelu stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2020./2021. i Odluka o dodjeli stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2020./2021.

Objavljena je Konačna bodovna lista za dodjelu stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2020./2021. i Odluka o dodjeli stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2020./2021.

Konačna bodovna lista za dodjelu stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2020./2021., koju možete preuzeti ovdje. - Konačna bodovna lista (s analitičkim podacima i …

Prikazani rezultati 1-10 od ukupno 26