Akti župana - kolovoz 2020.

 1. ODLUKA o provođenju ponovljenog postupka javne nabave usluga arheoloških istraživanja Rašpora za projekt Kaštelir iz programa projekta suradnje Interreg Slovenija - Hrvatska, evidencijski broj nabave 19-20-MV
 2. ODLUKA o provođenju postupka javne nabave usluga stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu tijekom izvođenja radova na rekonstrukciji i dogradnji Centra za Kompetentno cjeLoživotno razvijanje Inovativnih znanja i vještina u seKtoru ugostiteljstva i turizma Pula – KLIK Pula, evidencijski broj nabave 16-20-MV
 3. ZAKLJUČAK o nekorištenju prava prvokupa nekretnine označene kao kč.br. 586/6 u naravi zgrada upisana u zk.ul. 3653 k.o. Vodnjan
 4. ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za izdavanje bjanko zadužnice Osnovne škole dr. Mate Demarina
 5. ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za odobrenje radova rekonstrukcije i opremanja područnog odjeljenja Osnovne škole dr. Mate Demarina u naselju Ližnjan
 6. ODLUKA o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku javne nabave male vrijednosti za nabavu građevinskih radova na rekonstrukciji i dogradnji Centra za Kompetentno cjeloživotno razvijanje Inovativnih znanja i vještina u sektoru ugostiteljstva i turizma Pula – KLIK Pula
 7. ZAKLJUČAK o financiranju troškova smještaja organizirane karantene osobama koje su temeljem odluke nadležnog epidemiologa stavljene pod mjere samoizolacije
 8. ZAKLJUČAK o financiranju troškova prehrane osobama koje su temeljem odluke nadležnog epidemiologa stavljene pod mjere samoizolacije
 9. ODLUKA o davanju suglasnosti na prijedlog za imenovanje ravnateljice Zaštitne radionice Tekop Nova Pula
 10. ODLUKA o odabiru ponude za izradu projektne dokumentacije – glavni projekt za uređenje plaže, zelenih površina, igrališta, sanitarnog čvora Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Dr. Martin Horvat“ Rovinj
 11. ODLUKA o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije za 2020. godinu, razdjel 006, pozicija 200406.01, Fond solidarnosti za kulturnu djelatnost 
 12. PRAVILNIK o drugim izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Stručne službe Skupštine
 13. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Financijskog izvještaja o radu i Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja Lučke uprave Poreč za 2019. godinu
 14. ODLUKA o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za nabavu Licenci Quest Metalogix Archive Manager for Exchange
 15. ODLUKA o odabiru ponude za sklapanje IV. godišnjeg ugovora na temelju Okvirnog sporazuma u postupku javne nabave usluge osiguranja za potrebe Istarske županije i pojedinačnih naručitelja – ustanove i trgovačka društva kojima je Istarska županija osnivač i/ili vlasnik i s njom povezane pravne osobe – GRUPA 1.
 16. ODLUKA o odabiru ponude za sklapanje IV. godišnjeg ugovora na temelju Okvirnog sporazuma u postupku javne nabave usluge osiguranja za potrebe Istarske županije i pojedinačnih naručitelja – ustanove i trgovačka društva kojima je Istarska županija osnivač i/ili vlasnik i s njom povezane pravne osobe – GRUPA 2.
 17. ODLUKA o odabiru ponude za sklapanje IV. godišnjeg ugovora na temelju Okvirnog sporazuma u postupku javne nabave usluge osiguranja za potrebe Istarske županije i pojedinačnih naručitelja – ustanove i trgovačka društva kojima je Istarska županija osnivač i/ili vlasnik i s njom povezane pravne osobe – GRUPA 3.
 18. ODLUKA o odgodi izvršenja ugovorenih programa javnih potreba u kulturi u posebnim okolnostima
 19. ODLUKA o raskidu Okvirnog sporazuma za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije za grupu 11 – Divšići
 20. ODLUKA o provedbi Programa kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020.“
 21. ODLUKA o sudjelovanju Istarske županije u Programu kreditiranja poduzetništva mladih, žena i početnika Hrvatske banke za obnovu i razvitak
 22. IZMJENE I DOPUNE ODLUKE o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku javne nabave male vrijednosti za usluge prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije za grupe 11 - Divšići i 16 – Vodnjan
 23. ODLUKA o  VII. izmjenama i dopunama plana nabave istarske županije u proračunskoj 2020. godini
 24. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Programa poticanja razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2020. godinu i objavi Javnog poziva za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2020. godinu
 25. ODLUKA o prihvaćanju prijedloga Okvirnog sporazuma za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije za grupu 18 – Žminj
 26. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Godišnji program rada i razvoja luka i Financijski plan te 1. Rebalans Godišnjeg programa rada i plana luka Financijskog plana Lučke uprave Poreč za 2020. godinu
 27. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Godišnji program rada i razvoja luka i Financijski plan te 1. izmjenu i dopunu Financijskog plana Lučke uprave Umag-Novigrad za 2020. godinu
 28. ODLUKA o objavi poziva bankama za iskazivanje interesa za uključivanje u Program kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020.“
 29. ODLUKA o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za odabir banke/banaka za uključivanje u Program kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020.“
 30. ODLUKA o sklapanju II godišnjeg ugovora temeljem Okvirnog sporazuma i Aneksa okvirnog sporazuma za usluge prijevoza učenika osnovnih škola nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava-Grupa 18
 31. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Godišnji program rada i razvoja luka i Financijski plan za 2020. godinu te Rebalans financijskog plana za 2019. godinu Lučke uprave Pula
 32. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Godišnji program rada i razvoja luka i Financijski plan Lučke uprave Rovinj za 2020. godinu
 33. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Godišnji program rada i razvoja luka i Financijski plan Lučke uprave Rabac za 2020. godinu
 34. ZAKLJUČAK o nekorištenju prava prvokupa
 35. ODLUKA o davanju kratkoročne pozajmice Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj
 36. ODLUKU o sklapanju II godišnjeg ugovora temeljem Okvirnog sporazuma za usluge prijevoza učenika osnovnih škola nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava-GRUPA 1
 37. ODLUKA o sklapanju II. godišnjeg ugovora temeljem Okvirnog sporazuma za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola za školsku godinu 2020./2021. nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava – GRUPA 2 - BUZET
 38. ODLUKA o sklapanju II godišnjeg ugovora temeljem Okvirnog sporazuma za usluge prijevoza učenika osnovnih škola nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava-Grupa 3
 39. ODLUKA o sklapanju II godišnjeg ugovora temeljem Okvirnog sporazuma za usluge prijevoza učenika osnovnih škola nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava-GRUPA 4
 40. ODLUKA o sklapanju II. godišnjeg ugovora temeljem Okvirnog sporazuma za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola za školsku godinu 2020./2021. nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava – GRUPA 5 - BUJE
 41. ODLUKA o sklapanju II. godišnjeg ugovora temeljem Okvirnog sporazuma za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola za školsku godinu 2020./2021. nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava – GRUPA 6 - OPRTALJ
 42. ODLUKA o sklapanju II. godišnjeg ugovora temeljem Okvirnog sporazuma za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola za školsku godinu 2020./2021. nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava – GRUPA 7 - NOVIGRAD
 43. ODLUKA o sklapanju II. godišnjeg ugovora temeljem Okvirnog sporazuma za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola za školsku godinu 2020./2021. nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava – GRUPA 8 - TAR 
 44. ODLUKA o sklapanju II godišnjeg ugovora temeljem Okvirnog sporazuma za usluge prijevoza učenika osnovnih škola nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava-Grupa 12
 45. ODLUKA o sklapanju II godišnjeg ugovora temeljem Okvirnog sporazuma za usluge prijevoza učenika osnovnih škola nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava-Grupa 9
 46. ODLUKA o sklapanju II. godišnjeg ugovora temeljem Okvirnog sporazuma za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola za školsku godinu 2020./2021. nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava – GRUPA 13 - SVETVINČENAT
 47. ODLUKA o sklapanju II godišnjeg ugovora temeljem Okvirnog sporazuma za usluge prijevoza učenika osnovnih škola nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava-Grupa 14
 48. ODLUKA o sklapanju II godišnjeg ugovora temeljem Okvirnog sporazuma za usluge prijevoza učenika osnovnih škola nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava-Grupa 15
 49. ODLUKA o sklapanju II. godišnjeg ugovora temeljem Okvirnog sporazuma za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola za školsku godinu 2020./2021. nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava – GRUPA 17 - ČEPIĆ
 50. ODLUKA o sklapanju II godišnjeg ugovora temeljem Okvirnog sporazuma za usluge prijevoza učenika osnovnih škola nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava-Grupa 19
 51. ODLUKA o sklapanju II. godišnjeg ugovora temeljem Okvirnog sporazuma za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola za školsku godinu 2020./2021. nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava – GRUPA 20 - POTPIĆAN
 52. ODLUKA o sklapanju II. godišnjeg ugovora temeljem Okvirnog sporazuma za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola za školsku godinu 2020./2021. ad kojima Istarska županija ima osnivačka prava – GRUPA 21 - NEDEŠĆINA
 53. ODLUKA o sklapanju II. godišnjeg ugovora temeljem Okvirnog sporazuma za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola za školsku godinu 2020./2021. nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava – GRUPA 22 - VIŠNJAN
 54. ODLUKA o sklapanju II. godišnjeg ugovora temeljem Okvirnog sporazuma za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola za školsku godinu 2020./2021. nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava – GRUPA 23 - KRNICA
 55. ODLUKA o sklapanju II. godišnjeg ugovora temeljem Okvirnog sporazuma za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola za školsku godinu 2020./2021. nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava – GRUPA 24 – JURŠIĆI
 56. ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za odobrenje radova rekonstrukcije obrazovne infrastrukture Gimnazije Pula
 57. ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za izdavanje bjanko zadužnice Gimnazije Pula
 58. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Istarskog veleučilišta
 59. Odluku o sklapanju II godišnjeg ugovora temeljem Okvirnog sporazuma za usluge prijevoza učenika osnovnih škola nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava – Grupa 10