Obavijest i upute kandidatima prijavljenim na oglas za prijam u službu u Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije

Obavijest i upute kandidatima prijavljenim na oglas za prijam u službu u Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA OGLAS
ZA PRIJAM U SLUŽBU  NA RADNO MJESTO VIŠI/A STRUČNI/ASURADNIK/CA ZA PROJEKTE - 1 IZVRŠITELJ/ICA, NA ODREĐENO VRIJEME
U UPRAVNOM ODJELU ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU ISTARSKE ŽUPANIJE

Obavijest i upute kandidatima prijavljenim na oglas za prijam u službu u Upravnom odjelu za obrazovanje, sport i tehničku kulturu objavljenom na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Istarske županije dana 11. kolovoza 2020. godine KLASA: 112-01/20-02/02 URBROJ: 2163/1-05/2-20-8 od 11. kolovoza 2020. i Izmjene Oglasa KLASA: 112-01/20-02/02 URBROJ: 2163/1-05/2-20-12 od 18. kolovoza 2020. objavljenom na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Istarske županije dana 18. kolovoza 2020. godine, za radno mjesto

- 1 višeg/e stručnog/e suradnika/ce za projekte, prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. kodni broj Ugovora UP.03.3.1.05.0005, naziv Projekta KLIK Pula- Centar za Kompetentno cjeLoživotno razvijanje inovativnih znanja i vještina u seKtoru ugostiteljstva i turizma Pula, na određeno vrijeme do 27. prosinca 2023. godine, s punim radnim vremenom, mjesto rada Pula, uz obvezni probni rok od dva mjeseca

Preuzmite cijeli sadržaj - pdf dokument u prilogu: