Obavijest i upute kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj za prijam vježbenika/ice u Upravni odjel za kulturu i zavičajnost Istarske županije - Regione Istriana

Obavijest i upute kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj za prijam vježbenika/ice u Upravni odjel za kulturu i zavičajnost Istarske županije - Regione Istriana

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA/KINJAMA PRIJAVLJENIM NA JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM VJEŽBENIKA/ICE U UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST
ISTARSKE ŽUPANIJE – REGIONE ISTRIANA

 

OPIS POSLOVA I RADNIH ZADATAKA:

- Viši/a stručni/a suradnik/ca za ekonomske poslove - vježbenik/ica
jedan/na izvršitelj/ica u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme (mjesto rada Novigrad-Cittanova)

Preuzmite cijeli sadržaj - pdf dokument u prilogu: