Javni poziv za dodjelu namjenskih sredstava iz Fonda solidarnosti za kulturnu djelatnost u obliku jednokratne potpore samostalnim umjetnicima na području Istarske županije-Regione Istriana koji profesionalno obavljaju samostalnu umjetničku djelatnost

Na temelju  Odluke Zamjenika župana koji obnaša dužnost Župana Istarske županije - Regione Istriana KLASA:023-01/20-06/41, URBROJ: 2163/1-01/11-20-02 od 25. studenog 2020. godine, Upravni odjel za kulturu i zavičajnost Istarske županije – Regione Istriana, dana 27. studenog 2020. g. objavljuje

JAVNI POZIV
za dodjelu namjenskih sredstava iz Fonda solidarnosti za kulturnu djelatnost u obliku jednokratne potpore samostalnim umjetnicima na području Istarske županije - Regione Istriana koji profesionalno obavljaju samostalnu umjetničku djelatnost


Obrazac zahtjeva

Preuzmite Poziv u pdf formatu: