Objavljena je Privremena bodovna lista za dodjelu stipendija studentima Istarske županije za akademsku godinu 2020./2021.

Objavljena je Privremena bodovna lista za dodjelu stipendija studentima Istarske županije za akademsku godinu 2020./2021.

  1. Privremena bodovna lista za dodjelu stipendija studentima Istarske županije za akademsku godinu 2020./2021.
  2. Privremena bodovna lista (analitički podaci sa „šiframa“ studenata)
  3. Lista studenata odustalih od prijave sa „šiframa“ studenata
  4. Privremena lista nepotpunih prijava (sa „šiframa“ studenata)