Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto viši/a stručni/a suradnik/ca za analizu tržišta nekretnina u Odsjeku za analizu tržišta nekretnina (mjesto rada Pula)

Na temelju članka 28. st. 1. podst. 2. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), službenica koja privremeno obavlja poslove pročelnice Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju Istarske županije, objavljuje

O G L A S
za prijam u službu na određeno vrijeme

na radno mjesto:

1.    VIŠI/A STRUČNI/A SURADNIK/CA ZA ANALIZU TRŽIŠTA NEKRETNINA
u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju - Odsjeku za analizu tržišta nekretnina (mjesto rada Pula) – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, radi privremenog povećanja obima posla, u trajanju od 6 mjeseci, s mogućnošću produženja za još 6 mjeseci, s punim radnim vremenom, uz obvezni probni rad u trajanju od 2 mjeseca

Preuzmite Oglas u pdf formatu: