Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo Istarske županije

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18, – Uredba Vlade Republike Hrvatske i 112/19), Pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo Istarske županije  raspisuje

Oglas za prijam
u službu  na određeno vrijeme
u Upravnom odjelu za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo Istarske županije 

Na radno mjesto:

Viši/a stručni/a suradnik/ca za međunarodne projekte i razvoj

  • jedan/na izvršitelj/ica u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme zbog privremenog povećanja obima poslova od 36 mjeseci (mjesto rada Pazin ).

Preuzmite Oglas u pdf formatu: