Akti župana - kolovoz 2021.

 1. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Istarskih domova zdravlja o utvrđivanju prava služnosti radi polaganja i održavanja elektroenergetskog objekta u korist HEP – Operatera distribucijskog sustava d.o.o.
 2. Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje Dodatka I. Ugovora o adaptaciji bolničke zgrade B (sanacija krova i fasade) Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj
 3. Odluka o ispravku Odluke o osnivanju i imenovanju članova Partnerskog vijeća Istarske županije
 4. Odluka o imenovanju Povjerenstva za odabir programa/projekata ravnomjernog razvitka iz Proračuna Istarske županije za 2021. godinu
 5. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za održavanje postojećih licenci Quest Metalogix Archive Manager for Exchange
 6. Odluka o VIII. Izmjenama i dopunama Plana nabave Istarske županije u proračunskoj 2021. godini
 7. Zaključak o isplati novčane nagrade Tomislavu Bošnjaku
 8. Odluka o prihvaćanju mišljenja Povjerenstva o pristiglim zahtjevima u sklopu kreditne linije „ISTRAMEDIC 2021“
 9. Zaključak o davanju suglasnosti na Godišnji program rada i plana razvoja luka i Financijski plan s I. izmjenama Lučke uprave Rovinj za 2021. godinu
 10. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Lučkoj upravi Umag-Novigrad na potpisivanje Ugovora o kratkoročnom (revolving) kreditu s IKB d.d. Umag
 11. Zaključak o davanju suglasnosti na II. izmjene i dopune Godišnjeg program rada i plana razvoja luka i Financijskog plana Lučke uprave Umag-Novigrad za 2021. godinu
 12. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu laboratorijske (medicinske) opreme za Medicinsku školu Pula
 13. Zaključak o isplati novčane nagrade izborniku Hrvatske muške rukometne reprezentacije gluhih
 14. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za Projekt signalizacije vidljivosti i usmjeravanja projektnog područja EU projekta KLIM
 15. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za izradu nacionalnog izvješća o radu sustava hitnih službi Republici Hrvatskoj
 16. Odluka o Planu vježbi civilne zaštite Istarske županije u 2022. godini
 17. Zaključak o nekorištenju prava prvokupa - k. č. br. 6200/2 k.o. Rovinj
 18. Odluka o sklapanju III. ugovora temeljem Okvirnog sporazuma za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava 
 19. Četvrte izmjene i dopune Plana prijma u službu u upravna tijela Istarske županije za 2021. godinu
 20. Zaključak o odobrenju subvencija kamata temeljem Programa kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020.“
 21. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu goriva
 22. Odluka o IX. Izmjenama i dopunama Plana nabave Istarske županije u proračunskoj 2021. godini
 23. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku javne nabave tematske opreme za posjetiteljski centar kuće Istarskih kaštela u okviru projekta „Take it slow“
 24. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku javne nabave informatičke opreme i izrade multimedijskih rješenja za posjetiteljski centar kuće Istarskih kaštela u okviru projekta „Take it slow“
 25. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge izrade geodetskih elaborata – Grad Labin
 26. Odluka odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge izrade geodetskih elaborata – Općina Medulin i Ližnjan
 27. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge izrade geodetskih elaborata – Grad Umag
 28. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Lučkoj upravi Poreč na potpisivanje Ugovora o kratkoročnom revolving kreditu s IKB Umag d.d.