Javna rasprava o studiji utjecaja na okoliš za zahvat: „Izgradnja transformatorske stanice rasklopišta TS RP 220/110 kV Guran, rekonstrukcija i rasplet priključnih dalekovoda 220 kV i 110 kV Grad Vodnjan i Općina Marčana, Istarska županija“

Preuzmite Obavijest u pdf formatu: