Drugi sastanak Lokalne zajednice prakse – TAKE IT SLOW

Drugi sastanak Lokalne zajednice prakse održao se online putem zoom platforme, 29. rujna 2021. godine, u organizaciji Upravnog odjela za kulturu i zavičajnost Istarske županije te Hotelskog i destinacijskog savjetovanja d.o.o., u okviru projekta TAKE IT SLOW sufinanciranog iz INTERREG VA Italija Hrvatska 2014.-2020. programa prekogranične suradnje. Na sastanku su predstavljeni TAKE IT SLOW projekt, ključni koraci izrade akcijskog plana pametnog turizma, definicije pametnog grada i pametnog turizma uz primjere dobre prakse pametnih europskih gradova. Koncept pametne turističke destinacije predstavljan je s aspekta dostupnosti resursa i destinacija, održivosti, dijeljenja informacija i korisničkog iskustva, kao i implementacijskih alata, izazova i ključnih faktora uspješnosti pametnog turizma. Teoretski koncepti predstavljaju ključne točke razvoja Akcijskog plana pametne specijalizacije Momjanštine i unutrašnje Istre zajedno s projektnim idejama 18 participanta Lokalne zajednice prakse.2nd Local Community of Practice Meeting – TAKE IT SLOW

2nd Local Community of practice Meeting was held online via zoom platform, on 29th of September 2021, in organisation of Administrative Department for Culture and Heritage of Region of Istria and HD Consulting Ltd., in the frame of TAKE IT SLOW project, co-financed by INTERREG VA Italy Croatia CBC program. TAKE IT SLOW project, milestones of drafting an Action Plan for Smart Tourism, the definition of Smart City and Smart Tourism with examples of smart European cities good practices were presented during the meeting.  Smart Tourism Destination concept was presented in relation to accessibility of resources and destinations, sustainability, sharing information and user experience, as well as tools for implementation, challenges and key success factors of smart tourism. Theoretical concepts will be used as starting points for development of Smart Specialisation Action Plan for Momjan area and internal Istria together with project ideas shared by 18 participants of Local Community of Practice.