Treći sastanak Lokalne zajednice prakse – TAKE IT SLOW

Treći sastanak Lokalne zajednice prakse održao se online putem zoom platforme, 21. listopada 2021. godine, u organizaciji Upravnog odjela za kulturu i zavičajnost Istarske županije te Hotelskog i destinacijskog savjetovanja d.o.o., u okviru projekta TAKE IT SLOW sufinanciranog iz INTERREG VA Italija Hrvatska 2014.-2020. programa prekogranične suradnje. Na sastanku je prezentirano 27 projektnih prijedloga s područja Momjanštine kao fokus točke i središnje Istre kao šireg područja. Projekte su predložili članovi Lokalne zajednice prakse te ih uskladili s uputama stručnjaka za pametni turizam u cilju uvrštavanja u Akcijski plan pametnog turizma.3rd Local Community of Practice Meeting – TAKE IT SLOW

3rd Local Community of practice Meeting was held online via zoom platform on 21st of October 2021 in organisation of Administrative Department for Culture and Heritage of Region of Istria and HD Consulting Ltd., in the frame of TAKE IT SLOW project, co-financed by INTERREG VA Italy Croatia CBC program.  During the meeting 27 project proposals arriving from Momjan as focal point and internal Istria as wider area were presented. Projects were proposed by different members of Local Community of Practice and harmonised with smart tourism expert recommendations with the aim of incorporating them in Smart Tourism Action Plan.