Prvi Hibridni okrugli stol – TAKE IT SLOW

Prvi Hibridni okrugli stol održao se online putem zoom platforme, 4. studenog 2021. godine, u organizaciji Upravnog odjela za kulturu i zavičajnost Istarske županije te Hotelskog i destinacijskog savjetovanja d.o.o., u okviru projekta TAKE IT SLOW sufinanciranog iz INTERREG VA Italija Hrvatska 2014.-2020. programa prekogranične suradnje. 34 dionika iz različitih organizacija koje se bave kulturom, kulturnim turizmom i destinacijskim managementom sudjelovali su na Prvom Hibridnom okruglom stolu.

Agenda Prvog hibridnog okruglog stola:

  • 11:10 - 11:10 - Branko Bogunović, Hotelsko i destinacijsko savjetovanje d.o.o.: Master plan razvoja turizma Istarske županije / Razvojna turistička strategija Središnje Istre
  • 11:10 - 11:20 - Zoran Kasum, Hotelsko i destinacijsko savjetovanje d.o.o.: Marketing plan turizma Istarske županije
  • 11:20 - 11:40 - Sanja Tišma, IRMO - Institut za razvoj i međunarodne odnose: Razvoj Pametnog Akcijskog Plana
  • 11:40 - 12:00 - Saša Kek, 4P DIH, Laboratorij za telekomunikaciju, Fakultet Električnog Inženjerstva, Univerzitet u Ljubljani: Strategija pametnog grada i zajednica, Primjena pametnih alata u turizmu i agronomiji.

Video snimak Prvog hibridnog okruglog stola dostupan je OVDJE.1st Hybrid Round Table – TAKE IT SLOW

1st Hybrid Round Table was held online via zoom platform on 4th of November 2021 in organisation of Region of Istria and HD Consulting Ltd., in the frame of TAKE IT SLOW project, co-financed by INTERREG VA Italy Croatia CBC program. 34 stakeholders from different organisations dealing with culture, cultural tourism and destination management participated at the 1st Hybrid Round Table.

1st Hybrid Round Table Agenda: 

  • 11:10 - 11:10 - Branko Bogunović, Hotel & Destination Consulting Ltd.: Tourism Development Master Plan of Region of Istria / Tourism Development Strategy of Central Istria
  • 11:10 - 11:20 - Zoran Kasum, Hotel & Destination Consulting Ltd.: Tourism Marketing Plan of Region of Istria
  • 11:20 - 11:40 - Sanja Tišma, IRMO – Institute for Development and International Relations: Smart Action Plan Development
  • 11:40 - 12:00 - Saša Kek, 4P DIH, Laboratory for telecommunication, Faculty of Electric Engineering, University of Ljubljana: Smart City and Community Strategy, Smart Tools Implementation in Tourism and Agronomy.

1st Hybrid Round Table video is available HERE.