Drugi Hibridni okrugli stol – TAKE IT SLOW

Drugi Hibridni okrugli stol održao se online putem zoom platforme, 10. studenog 2021. godine, u organizaciji Upravnog odjela za kulturu i zavičajnost Istarske županije te Hotelskog i destinacijskog savjetovanja d.o.o., u okviru projekta TAKE IT SLOW sufinanciranog iz INTERREG VA Italija Hrvatska 2014.-2020. programa prekogranične suradnje. 28 dionika iz različitih organizacija koje se bave kulturom, kulturnim turizmom i destinacijskim managementom sudjelovali su na Drugom Hibridnom okruglom stolu.

Agenda Drugog hibridnog okruglog stola:

 • 11:00 - 11:10 - Vladimir Torbica, pročelnik Upravnog odjela za kulturu i zavičajnost Istarske županije: Uvodna riječ
 • 11:10 - 11:20 - Branko Bogunović, Hotelsko i destinacijsko savjetovanje d.o.o.: Akcijski plan pametnog turizma Istarske županije
 • 11:20 - 11:30 - Zoran Kasum, Hotelsko i destinacijsko savjetovanje d.o.o.: Akcijski plan pametnog turizma Istarske županije
 • 11:30 - 11:50 - Darian Škarica, Delta Reality d.o.o.: Posjetiteljski centri i Istarski Metaverse
 • 11:50 - 12:20 - Zvonimir Rakijašić, Novena d.o.o.: Primjena multimedije na odabranim primjerima prirodne i kulturne baštine
 • 12:20 - 12:30 - Pitanja i odgovori

Video snimak Drugog hibridnog okruglog stola dostupan je OVDJE.2nd Hybrid Round Table – TAKE IT SLOW

2nd Hybrid Round Table was held online via zoom platform on 10th of November 2021 in organisation of Region of Istria and HD Consulting Ltd., in the frame of TAKE IT SLOW project, co-financed by INTERREG VA Italy Croatia CBC program. 28 stakeholders from different organisations dealing with culture, cultural tourism and destination management participated at the 2nd Hybrid Round Table.

2nd Hybrid Round Table Agenda: 

 • 11:00 - 11:10 - Vladimir Torbica, Head of Department for Culture and Heritage of Region of Istria: Introduction
 • 11:10 - 11:20 - Branko Bogunović, Hotel & Destination Consultation Ltd: Smart Tourism Action Plan of Region of Istria 
 • 11:20 - 11:30 - Zoran Kasum, Hotel & Destination Consultation Ltd: Smart Tourism Action Plan of Region of Istria 
 • 11:30 - 11:50 - Darian Škarica, Delta Reality Ltd.: Visitors Centers and Istrian Metaverse
 • 11:50 - 12:20 - Zvonimir Rakijašić, Novena d.o.o.: Multimedia solutions related to selected examples of natural and cultural heritage
 • 12:20 - 12:30 – Questions and Answers

2nd Hybrid Round Table video is available HERE.