Javni poziv za podnošenje prijava za stambeno zbrinjavanje u 2022. godini sukladno Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima

Temeljem članka 14. stavka 1. Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima („Narodne novine“ br. 106/18 i 98/19), Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje raspisao je javni poziv za podnošenje prijava za stambeno zbrinjavanje u 2022. godini.

Javni poziv i obrazac možete pročitati i preuzeti na službenim Internet stranicama Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje ovdje.

Zahtjevi na propisanom obrascu zajedno s prilozima sukladno Javnom pozivu mogu se poslati na službenu pristupnu točku Istarske županije pisarnica@istra-istria.hr ili na adresu Pula, Splitska 14, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko pravne poslove i pravnu pomoć, Odsjek za imovinsko - pravne poslove i pravnu pomoć.

Prijava za stambeno zbrinjavanje podnosi se u razdoblju od 1. siječnja do 31. siječnja 2022. godine.

Za sve informacije, kontakt:

Odsjek za imovinsko pravne poslove i pravnu pomoć, Pula, Splitska 14
Telefon: 052 371 248 ili 052 371 229
e-mail: ivana.resan@istra-istria.hr