Javni natječaj za financiranje projekata iz područja zdravstva i socijalne skrbi u Istarskoj županiji za 2022. godinu

Na temelju članka 6. stavka 1. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15., 37/21.), članka 19. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije („Službene novine“ br. 16/2017. i 19/2017.) i Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije za 2022. godinu namijenjenih financiranju projekata udruga/ustanova iz područja zdravstva i socijalne skrbi, KLASA: 402-01/22-01/01, URBROJ: 2163/1-02/1-22-02 od 05. siječnja 2022. g., Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, dana 10. siječnja 2022. godine, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za financiranje projekata iz područja zdravstva i socijalne skrbi
u Istarskoj županiji za 2022. godinu

JAVNI NATJEČAJ (doc) - cijeli tekst

Natječajna dokumentacija: 
 
1.    Tekst Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 16/17 i 19/17.)
2.    Upute za prijavitelje
3.    Obrasci za prijavu projekta (računalni sustav Istarske županije) 
a)    osnovni podaci o prijavitelju
b)    osnovni podaci o projektu
c)    proračun projekta
4.    Popis priloga uz prijavu
5.    Obrazac za procjenu kvalitete/vrijednosti projekta

6.    Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
7.    Obrazac izjave izvoditelja aktivnosti - vanjskih suradnika navedenih u opisu projektnih aktivnosti
8.    Obrazac izjave o projektima udruge/ustanove financiranim iz javnih izvora
9.    Obrazac izjave o ispunjavanju uvjeta iz članka 11. stavak 1. alineja 5., 8., 9. i 11. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije (samo udruge)
10.    Obrazac mišljenja (preporuke) jedinice lokalne samouprave na čijem se području projekt provodi
11.    Obrazac izjave o partnerstvu
12.    Obrazac  izjave o suglasnosti za uvid u kaznenu evidenciju (Obrazac B9) 
13.    Obrazac ugovora o financiranju projekta
14.    Obrasci za izvještavanje  (računalni sustav Istarske županije) 
a)    obrazac opisnog izvještaja provedbe projekta 
b)    obrazac financijskog izvještaja provedbe projekta

Odgovori na postavljena pitanja