Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Istarsku županiju u 2022. g.

Na temelju čl. 39. Zakona o elektroničkim medijima („Narodne novine“ br. 111/21) i Odluke o raspisivanju Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Istarsku županiju u 2022. godini, Klasa: 008-01/22-02/03, Urbroj: 2163-01/11-22-02 od 17. veljače 2022. godine, Istarska županija objavljuje

JAVNI POZIV
za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija 
od interesa za Istarsku županiju u 2022. godini

Preuzmite Poziv u pdf formatu