Akti župana - siječanj 2022.

 1. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije za 2022. godinu namijenjenih financiranju projekata/programa udruga u području kulture
 2. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije za 2022. godinu namijenjenih financiranju projekata udruga/ustanova iz područja zdravstva i socijalne skrbi
 3. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije za 2022. godinu namijenjenih za financiranje projekata udruga koje se bave očuvanjem pomorske baštine i tradicije na području Istarske županije
 4. Zaključak o odobrenju subvencija kamata temeljem Programa kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020.“
 5. Odluka o Planu nabave Istarske županije u proračunskoj 2022. godini
 6. Odluka o izmjeni odluke o dodjeli stipendija studentima Istarske županije za akademsku godinu 2021./2022.
 7. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za usluge o konzaltingu iz područja zaštite na radu
 8. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge čišćenja poslovnih prostorija
 9. Odluka o davanju suglasnosti Općoj bolnici Pula na sklapanje ugovora o nabavi radova na instalaciji cijevne zračne pošte u 2022. godini
 10. Odluka o prihvaćanju prijedloga Okvirnog sporazuma i ugovora za nabavu za nabavu javne govorne usluge u fiksnoj telefoniji, pristupa internetu i usluge prijenosa podataka
 11. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu uslugu izrade „II. izmjene i dopune glavnog projekta za rekonstrukciju i dogradnju Centra za Kompetentno cjeloživotno razvijanje Inovativnih znanja i vještina u sektoru ugostiteljstva i turizma Pula - KLIK Pula“
 12. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu
 13. Zaključak o dodjeli sredstava Istarskoj regionalnoj energetskoj agenciji d.o.o. Labin (IRENA) u 2022. godini
 14. Odluka o broju i visini stipendija studentima slabijeg imovnog stanja u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2021./2022.
 15. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Lučkoj upravi Pula na potpisivanje Ugovora o izvođenju građevinskih radova na rekonstrukciji/sanaciji šetnice uz obalni zid u Fažani
 16. Zaključak o odobrenju subvencija kamata temeljem Programa kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020.“
 17. Zaključak o nekorištenju prava prvokupa nekretnine – k.o. Umag
 18. Zaključak o nekorištenju prava prvokupa nekretnine – k.o. Vodnjan
 19. Izmjena Zaključka o odobrenju subvencija kamate u Programu kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020.“
 20. Zaključak o ustupanju opreme bez naknade Općoj bolnici Pula i Istarskim domovima zdravlja
 21. Odluka o osnivanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa putem Javnog poziva za sufinanciranje materijalnih troškova rada Klubova studenata Istre iz Proračuna Istarske županije za 2022. godinu
 22. Odluka o osnivanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih projekata/programa putem Javnog natječaja za financiranje kulturno umjetničkih projekata/programa udruga nacionalnih manjina i drugih neprofitnih organizacija Istarske županije za 2022. godinu
 23. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za kulturu i zavičajnost Istarske županije