Obavijest i upute kandidatima i vrijeme i mjesto održavanja testiranja za kandidate prijavljene na Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije na radno mjesto: viši/a stručni suradnik/ca za povjerene poslove državne uprave

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA I VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA TESTIRANJA ZA KANDIDATE PRIJAVLJENE NA JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME U UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB ISTARSKE ŽUPANIJE NA RADNO MJESTO: 
- VIŠI/A STRUČNI SURADNIK/CA ZA POVJERENE POSLOVE DRŽAVNE UPRAVE

Objavljuju se obavijest i upute kandidatima i vrijeme i mjesto održavanja testiranja za kandidate prijavljene na Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb istarske KLASA: 112-02/22-01/01, URBROJ: 2163-06/6-22-03 od 05. travnja 2022., na radno mjesto:
- Viši/a stručni/a suradnik/ca za povjerene poslove državne uprave -  jedan/na izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, mjesto rada Pula, uz obvezni probni rok od tri mjeseca 
Javni natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 45/2022 dana 13. travnja 2022. te također i na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Istarske županije dana.

Preuzmite Obavijest u pdf formatu: