Objavljena je Izmjena Konačne bodovne liste za dodjelu stipendija studenima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u IŽ za 2021./2022. i Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u IŽ za 2021./2022.

Izmjena Konačne bodovne liste za dodjelu stipendija studenima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2021./2022.

Konačna bodovna lista (analitički podaci sa „šiframa“ studenata)


Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2021./2022.