Akti župana - lipanj 2022.

 1. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za licence Fortinet servisa
 2. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za javne govorne usluge u nepokretnoj mreži, usluge prijenosa podataka i usluge stalnog pristupa Internetu
 3. Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave za usluge upravljanja arhivskim i registraturnim gradivom
 4. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za usluge čišćenja, servisiranja i održavanja klima uređaja
 5. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge čišćenja morskog okoliša kod iznenadnih onečišćenja mora plovilom čistačem
 6. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za radove bojanja i gletanja uredskih prostorija
 7. Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama temeljem Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga koje doprinose razvoju gospodarstva na području Istarske županije za 2022. godinu
 8. Izmjena konačne bodovne liste za dodjelu stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji za akademsku godinu     2021./2022.
 9. Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2021./2022.
 10. Odluka o prihvaćanju Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja, te nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova Istarske županije za 2022. godinu
 11. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku javne nabave za javne govorne usluge u nepokretnoj mreži, usluge prijenosa podataka i usluge stalnog pristupa internetu
 12. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa/projekata prijavljenih putem Javnog poziva za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za financiranje projekata/programa iz područja poljoprivrede, šumarstva, ribarstva i vodnog gospodarstva koje dodjeljuje Istarska županija za 2022. godinu 
 13. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu
 14. Zaključak o imenovanju osoba za praćenje provedbe Ugovora o načinu utroška sredstava namjenske pomoći za zdravstvene ustanove čiji je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 15. Odluka o prihvaćanju prijedloga aneksa Okvirnog sporazuma i ugovora za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije za grupu 2 – Buzet
 16. Odluka o prihvaćanju prijedloga aneksa Okvirnog sporazuma i ugovora za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije za grupu 5 – Buje
 17. Odluka o prihvaćanju prijedloga aneksa Okvirnog sporazuma i ugovora za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije za grupu 7 – Novigrad
 18. Odluka o prihvaćanju prijedloga aneksa Okvirnog sporazuma i ugovora za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije za grupu 8 – Tar Vabriga
 19. Odluka o prihvaćanju prijedloga aneksa Okvirnog sporazuma i ugovora za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije za grupu 17 – Čepić
 20. Odluka o prihvaćanju prijedloga aneksa Okvirnog sporazuma i ugovora za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije za grupu 22 – Višnjan
 21. Odluka o prihvaćanju prijedloga aneksa Okvirnog sporazuma i ugovora za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije za grupu 20 – Potpićan
 22. Odluka o prihvaćanju prijedloga aneksa Okvirnog sporazuma i ugovora za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije za grupu 21 – Nedešćina
 23. Druge izmjene i dopune Plana prijma u službu u upravna tijela Istarske županije za 2022. godinu
 24. Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora Srednje škole Buzet
 25. Odluka o prihvaćanju prijedloga Okvirnog sporazuma i ugovora za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije za grupu 1 – Buzet
 26. Odluka o prihvaćanju prijedloga Okvirnog sporazuma i ugovora za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije za grupu 3 – Buzet
 27. Odluka o prihvaćanju prijedloga Okvirnog sporazuma i ugovora za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije za grupu 4 – Buzet
 28. Odluka o prihvaćanju prijedloga Okvirnog sporazuma i ugovora za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije za grupu 6 – Oprtalj
 29. Odluka o prihvaćanju prijedloga Okvirnog sporazuma i ugovora za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije za grupu 9 – Vrsar
 30. Odluka o prihvaćanju prijedloga Okvirnog sporazuma i ugovora za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije za grupu 10 – Kanfanar
 31. Odluka o prihvaćanju prijedloga Okvirnog sporazuma i ugovora za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije za grupu 11 – Divšići
 32. Odluka o prihvaćanju prijedloga Okvirnog sporazuma i ugovora za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije za grupu 12 – Marčana
 33. Odluka o prihvaćanju prijedloga Okvirnog sporazuma i ugovora za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije za grupu 13 – Svetvinčenat
 34. Odluka o prihvaćanju prijedloga Okvirnog sporazuma i ugovora za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije za grupu 15 – Vodnjan
 35. Odluku o iznosu naknade za rad mentora koji prati rad vježbenika
 36. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za izmjene i dopune projektne dokumentacije Sustava javnog navodnjavanja Červar Porat-Bašarinka
 37. Odluka o II. izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine Istarske županije
 38. Odluka o prihvaćanju prijedloga aneksa Okvirnog sporazuma i ugovora za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije za grupu 14 – Sveti Lovreč Pazenatički
 39. Odluka o prihvaćanju prijedloga aneksa Okvirnog sporazuma i ugovora za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije za grupu 16 – Vodnjan
 40. Odluka o prihvaćanju prijedloga aneksa Okvirnog sporazuma i ugovora za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije za grupu 18 – Žminj
 41. Odluka o prihvaćanju prijedloga aneksa Okvirnog sporazuma i ugovora za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije za grupu 19 – Barban
 42. Odluka o prihvaćanju prijedloga aneksa Okvirnog sporazuma i ugovora za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije za grupu 23 – Krnica
 43. Odluka o prihvaćanju prijedloga aneksa Okvirnog sporazuma i ugovora za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije za grupu 24 – Juršići
 44. Odluka o odbijanju prigovora Mješovitog pjevačkog zbora - Cantus Populi
 45. Odluka o odbijanju prigovora Udruge Domino iz Zagreba
 46. Odluka o prihvaćanju prigovora Katoličkog društva prosvjetnih djelatnika Istre
 47. Odluka o davanju prethodne suglasnosti za sklapanje ugovora za radove na sanaciji pročelja školske zgrade Osnovne škole Petra Studenca – Kanfanar
 48. Odluka o IV. Izmjenama i dopunama Plana nabave Istarske županije u proračunskoj 2022. godini
 49. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za izradu projektne dokumentacije Centra za razvoj ribarstva i akvakulture Istarske županije
 50. Odluka o davanju prethodne suglasnosti za sklapanje ugovora za radove sanacije dijela poda potkrovlja u zgradi Srednje škole Buzet
 51. Odluka o davanju prethodne suglasnosti za sklapanje ugovora za radove na zamjeni vanjske stolarije školske zgrade Osnovne škole Vladimira Nazora – Krnica
 52. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluga izrade Planova lučkih uprava za prihvat i rukovanje otpadom (LU Pula, LU Rabac, LU Poreč, LU Umag-Novigrad i LU Rovinj)
 53. Odluka o davanju suglasnosti Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Istarske županije na sklapanje ugovora o nabavi tri medicinska automobila
 54. Odluka o predlaganju člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Veletržnica ribe Poreč d.o.o.
 55. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave govornih, podatkovnih i mješovitih usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži