Godina u znaku velikih ulaganja Istarske županije u obrazovanje: Potpisan Ugovor za dogradnju Centra KLIK Pula

Godina u znaku velikih ulaganja Istarske županije u obrazovanje: Potpisan Ugovor za dogradnju Centra KLIK Pula

Ova godina je u znaku velikih ulaganja Istarske županije u obrazovanje, kazao je danas istarski župan Boris Miletić prilikom svečanog potpisivanja Ugovora o izvođenju radova na rekonstrukciji i dogradnji Centra za kompetentno cjeloživotno razvijanje inovativnih znanja i vještina u sektoru ugostiteljstva i turizma Pula - KLIK PULA. 

„Podsjetit ću na otvaranje novosagrađene Medicinske škole u Puli, projekt rekonstrukcije i dogradnje Talijanske srednje škole - Scuola media superiore italiana "Leonardo da Vinci" Buje koji je u završnoj fazi opremanja, te nedavno potpisan Sporazum o izgradnji nove školske zgrade Talijanske osnovne škole - Scuola elementare Italiana u Novigradu - Cittanova. Danas smo ovdje kako bi potpisali Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji i dogradnji Centra KLIK PULA s tvrtkom DE CONTE d.o.o., koja nakon uvođenja u posao ima rok od 12 mjeseci za dovršetak istih“, istaknuo je župan Miletić.
 
„Time ćemo zaokružiti ovaj veliki projekt za našu srednju Školu za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu  jer ćemo dobiti nove prostore koji će koristiti cjeloživotnom učenju. Naime, riječ je o 2 EU projekta, jedan se odnosi na samu rekonstrukciju i dogradnju, a drugi koji se već provodi obuhvaća niz programa stručnog usavršavanja za nastavnike, provedbu visoko kvalitetne praktične i teorijske nastave i provodi se u partnerstvu javnog i privatnog sektora“, nastavio je župan, dodavši da početci projekta sežu još u 2014. godinu kada je ministar turizma bio Darko Lorencin. 

Koliko je turizam važan, smatra župan, potvrđuje prihod od preko 20 % BDP-a koji turizam generira u Hrvatskoj, kao i podatak da je Istra i ove godine šampion turizma te je jedina regija koja je prebacila brojke iz rekordne 2019. godine. Također, više od 1/3 ukupnog hrvatskog prihoda od turizma dolazi upravo iz naše županije. 

„Isto tako, znamo da je ključ uspjeha u turizmu i ugostiteljstvu čovjek i stručna radna snaga, a upravo će Centar KLIK Pula biti mjesto izvrsnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te cjeloživotnog učenja“, poručio je župan, kojem je drago što je domaća građevinska operativa dobila posao na natječaju. 

„Firma DE CONTE d.o.o. ove je godine proslavila 30 godina postojanja, brojimo preko 200 djelatnika i možemo s ponosom reći da smo trenutno najveća istarska operativa na području  visokogradnje. Čast nam je biti na jednom ovako velikom i kvalitetnom projektu i da ćemo s njim obilježiti tri desetljeća naše tvrtke. kao odgovorna osoba mogu garantirati da ćemo ovaj projekt, kao i sve do sada, odraditi stručno, kvalitetno i u roku“, rekao je direktor tvrtke Marko Kontošić.

„Škola više nije usamljeni otok. Shvatilo se da ona mora biti povezana s gospodarstvom, Županijom i Gradom Pulom, Obrtničkom komorom, a naš partner je i Ekonomski fakultet  iz Pule. To je jedna vertikala gdje ćemo nastojati, od vrtića pa sve do visokoškolskog obrazovanja, promovirati zanimanja u turizmu i ugostiteljstvu. Zahvaljujem županu što je danas došlo do ovog potpisivanja jer smo svjesni da ovaj EU projekt završava u prosincu 2023. godine. Dakle, tada bi trebala biti gotova dogradnja, a onda bi iz ovog drugog dijela projekta opremili Školu. Ostat ćemo i dalje na dvije lokacije, u centru Pule i na Stoji, ali ćemo imati primjerenije uvjete rada“, poručila je ravnateljica Škole Orhideja Petković.

Spomenimo i da vrijednost danas potpisanog Ugovora o izvođenju radova na rekonstrukciji i dogradnji Centra za kompetentno cjeloživotno razvijanje inovativnih znanja i vještina u sektoru ugostiteljstva i turizma Pula - KLIK PULA, iznosi 49.845.842,13  kuna (s PDV-om), od čeka je 30 milijuna kuna osigurano iz Europskog fonda za regionalni razvoj, dok će preostali dio troškova snositi Istarska županija, inače nositelj projekta. 

Drugi, ranije spomenuti projekt, čiji je nositelj Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula, financiran je u 100 % iznosu iz Europskog socijalnog fonda, a njegova vrijednost iznosi 44.692.084,78 kuna. On, dakle, obuhvaća aktivnosti razvoja novih kurikuluma, prilagodbe kurikuluma potrebama na tržištu rada, stručnog usavršavanja nastavnika, suradnika u nastavi i mentora, osposobljavanja mentora na radnom mjestu, poboljšanja praktičnih vještina nastavnika i polaznika, aktivnosti cjeloživotnog učenja. 

Projekt ima ukupno 12 partnera, a oni su: Arena Hospitality Group d.d., Maistra d.d., Uniline d.o.o., Valamar Riviera d.d., HGK – Županijska komora Pula, Obrtnička komora Istarske županije, AZRRI – Agencija za ruralni razvoj Istre, Sveučilište Jurja Dobrile Pula, Škola za odgoj i obrazovanje Pula, Strukovna škola Eugen Kumičić Rovinj-Scuola di formazione professionale Eugen Kumičić Rovigno, Istarska županija i Grad Pula- Pola.

Galerija fotografija