Pulskom Sveučilištu 460 tisuća kuna iz proračuna Istarske županije

Pulskom Sveučilištu 460 tisuća kuna iz proračuna Istarske županije

Istarska županija je od samog početka snažno podupirala razvoj Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli u prilog čemu govori činjenica da je u proteklih 10 godina iz županijskog proračuna izdvojeno preko 7 milijuna kuna za rad ove visokoškolske ustanove. S tom praksom nastavlja se i dalje pa je tako jučer potpisan Ugovor o nepovratnoj financijskoj potpori za 2022. godinu, temeljem kojeg Županija dodjeljuje 460 tisuća kuna Sveučilištu. Ugovor su potpisali istarski župan Boris Miletić i izv. prof. dr. sc. Valter Boljunčić, u ime rektora Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. 

Tom je prigodom, župan izrazio zadovoljstvo što Istarska županija, uz brojna ulaganja u osnovno i srednjoškolsko obrazovanje, može pružati konkretnu podršku radu i razvoju pulskog Sveučilišta. 

„To najbolje potvrđuje jednoglasna odluka županijske Skupštine, kojom je dio zgrade Mornaričke bolnice u ožujku dodijeljen na korištenje Sveučilištu J. Dobrile s pravom građenja na 50 godina, a tržišna vrijednost spomenute nekretnine iznosi preko 43 milijuna kuna. Podsjetit ću i da su Sveučilištu, isto tako, dodijeljene i druge nekretnine koje su bile u vlasništvu OB Pula, a koje su omogućile proširenje Sveučilišta, odnosno izgradnju Studentskog centra, menze i sveučilišnog kampusa, poput zgrade bivše ORL i zgrade bivše bolničke kuhinje“, istaknuo je župan.

Izv. prof. dr. sc. Boljunčić zahvalio je u ime Sveučilišta na dugogodišnjoj podršci i dobroj suradnji, kao i na dodijeljenim sredstvima za 2022. godinu, koja će biti utrošena za rad Sveučilišne knjižnice te nabavu didaktičke opreme. 
 

Galerija fotografija