Obavijest i upute kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto: administrativni referent – 2 izvršitelja u Odsjeku Pisarnice, mjesto rada Poreč, na neodređeno vrijeme

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA/KINJAMA prijavljenim na javni natječaj za prijam u 
službu na radno mjesto: administrativni referent – 2 izvršitelja u Odsjeku Pisarnice, mjesto
rada Poreč, na neodređeno vrijeme u Upravnom odjelu za opću upravu i imovinsko – pravne
poslove Istarske županije, KLASA/CLASSE: 112-01/22-02/03, URBROJ/N.PROT: 2163-24/4-
22-02 od 5. rujna 2022. godine, objavljen u Narodnim novinama broj 103/2022 dana 7. rujna
2022. godine

Preuzmite Obavijest u pdf formatu: