Informacija: Rezultati desetog ispitivanja kakvoće mora na plažama u 2022. godini u Istarskoj županiji

Prema kalendaru uzorkovanja, Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije je od 19. do 23. rujna 2022. godine, proveo X., ujedno i posljednje za ovu godinu, ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji. Ukupno je uzorkovano more na 217 mjernih točaka na plažama od Savudrije do Brestove. 

Tijekom uzorkovanja bilježe se temperature zraka i mora pa se temperatura mora kretala od 21 do 23,8 ºC, dok se temperatura zraka kretala od 15 do 26 ºC.
 
Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na 212 mjernih točaka odnosno u 97,7 % uzoraka zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje, a na 5 mjernih točaka (Poreč, Peškera – Lijeva strana uvale; Poreč,Hotel Riviera – ispod hotela; Fažana, Fažana-Dječje igralište; Fažana, Valbandon – Plaža; Fažan, Valbandon, AC Bi Village – Plaža Bival), odnosno u 2,3% uzoraka zabilježena je zadovoljavajuća kakvoća mora za kupanje.
 
U skladu sa odredbom članka 5. Uredbe, u uzorcima mora određuju se crijevni enterokoki i Escherichia coli, kao mikrobiološki pokazatelji onečišćenja, a tijekom uzorkovanja bilježe se meteorološki uvjeti, temperatura i slanost mora, te vidljivo onečišćenje.

More za kupanje se, temeljem rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja za pojedinačno uzorkovanje, razvrstava kao izvrsno i obilježava kružnim simbolom na kartografskom prikazu plavom bojom, dobro obilježeno na kartografskom prikazu zelenom bojom, zadovoljavajuće žutom bojom i nezadovoljavajuće crvenom bojom. 

Na temelju rezultata mikrobioloških pokazatelja određuje se pojedinačna, godišnja i konačna ocjena mora za kupanje koje se objavljuju na internetskim stranicama putem mrežne aplikacije Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, koju razvija i održava Institut za oceanografiju i ribarstvo iz Splita. Aplikacija je dostupna putem sljedeće poveznice.