Prva lokalna prezentacija / edukacija - TAKE IT SLOW

Prva lokalna prezentacija / edukacija održana je uživo i online 6. svibnja 2022. godine u organizaciji Istarske županije i HD Consultinga d.o.o. Tijekom edukacije Branko Bogunović, stručnjak iz HD Consultinga d.o.o. održao je prezentaciju koncepta Pametnog grada, Pametnog turizma i Pametnih turističkih destinacija. U drugom dijelu predstavio je implementaciju pametnog turizma u odnosu na dostupnost resursa i destinacija, koncept održivosti, dijeljenje informacija i korisničko iskustvo. U trećem dijelu predstavio je alate za implementaciju, izazove i ključne čimbenike uspjeha koncepta pametnog turizma. Na kraju je predstavio Pametni akcijski plan Istarske županije s 27 projektnih prijedloga. Prva lokalna prezentacija / edukacija održana je za 14 lokalnih dionika, studenata Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ iz Pule.


1st Local Presentation / Education Activity was held in live and online on 6th of May 2022 in organisation of Region of Istria and HD Consulting Ltd. During the meeting Branko Bogunović, expert from HD Consulting Ltd. held presentation related to the Smart City, Smart Tourism and Smart Tourism Destinations concepts. In the second part he outlined implementation of Smart tourism in relation to accessibility of resources and destinations, sustainability concept, sharing information and user experience. In the third part he presented tools for implementation, challenges and key success factors of smart tourism concept. Finally he presented Smart Action Plan of Region of Istria with 27 project proposals included. 1st Local Presentation / Education Activity was held for 14 local stakeholders, students of Faculty of Economics and Tourism „Dr. Mijo Mirković“ from Pula.