Druga lokalna prezentacija / edukacija

Druga lokalna prezentacija / edukacija održana je uživo u Momjanu 6. srpnja 2022. godine u organizaciji Istarske županije i HD Consultinga d.o.o. Tijekom edukacije Branko Bogunović, stručnjak iz HD Consultinga d.o.o. održao je prezentaciju vezanu uz dovršeni Akcijski plan koji se sastoji od alata za implementaciju, izazove i ključne čimbenike uspjeha koncepta pametnog turizma te Pametnog akcijskog plana Istarske županije s uključenih 27 projektnih prijedloga. Drugi dio edukacije bio je posvećen raspravi između ključnih dionika o planu održivog upravljanja Kućom kaštela u Momjanu. Druga lokalna prezentacija / edukacija održana je za 9 lokalnih dionika, članova Lokalne zajednice prakse.


2nd Local Presentation / Education Activity was held in live on 6th of July 2022 in Momjan in organisation of Region of Istria and HD Consulting – contracted external expert firm for Smart Action Plan. During  the meeting Branko Bogunović, expert from HD Consulting Ltd. held presentation related to the completed Smart Action Plan that consists of tools for implementation, challenges and key success factors of smart tourism concept and the Smart Action Plan of Region of Istria with 27 project proposals included. The second part of Education was dedicated to the discussion between the key stakeholders on the sustainable management plan of House of Castles in Momjan. 2nd Local Presentation / Education Activity was held for 9 local stakeholders, members of Local community of Practice.