Konferencija za medije Istarski kašteli u Puli

5. srpnja 2022. godine u Puli u prostoru povijesne vodospreme Kaštela u Puli održana je konferencija za medije TAKE IT SLOW projekta u suradnji s Povijesnim i pomorskim muzejom Istre i Arheološkim muzejom Istre u cilju predstavljanja nadolazećih aktivnosti vezanih uz kaštele i utvrde. Projekt Istarski kašteli podijeljen na znanstveno istraživanje i popularizaciju baštine kao glavni rezultat najavljuje otvaranje posjetiteljsko kreativnog centra i virtulanoga muzej Kuća kaštela u Momjanu 22. srpnja 2022 godine. 

Kao uvod u otvaranje Kuće kaštela organizira se izložba “Valvasor u Istri” u Povijesnom i pomorskom muzeju Istre povodom 333 godine od tiskanja monumentalnog djela slovenskog polihistora, etnografa i putopisca Johanna Weicharda Valvasora „ Slava Vojvodine Kranjske“. U sklopu promocije istarskih kaštela, a u sinergiji TAKE IT SLOW projekta, koji će omogućiti multimedijske prikaze 3D rekonstrukcija istarskih kaštela, i Arheološkog muzeja Istre otvara se 29. srpnja 2022. godine u Svetim srcima izložba “Istarski kašteli”. 


Press conference Istrian Castles in Pula

5th of July 2022 in Pula, in the area of ​​the historic water reservoir in Castle in Pula, a press conference of the TAKE IT SLOW project was held in cooperation with the Historical and Maritime Museum of Istria and the Archaeological Museum of Istria announcing upcoming activities related to castles and fortifications. Istrian castles project, divided into scientific research and popularization of heritage, as the main result announces the opening of the Visitor Creative Center and Virtual Museum House of Castles in Momjan on July 22nd 2022.

As a prelude to the opening of the House of Castles exhibition “Valvasor in Istria” is being organized in the Historical and Maritime Museum of Istria on the 333rd anniversary of the publication of monumental work of Slovenian polyhistor, ethnographer and travel writer Johann Weichard Valvasor "The Glory of Vojvodina Kranjska". As part of the promotion of Istrian castles, in synergy with the TAKE IT SLOW project, which will enable multimedia displays of 3D reconstruction of Istrian castles, and the Archaeological Museum of Istria, the exhibition “Istrian Castles” will be opened on July 29th, 2022 in Sacred Hearts.