Konferencija za medije: Otvaranje Kuće kaštela u Momjanu

22.07.2022. u Momjanu svečano je otvorena Kuća istarskih kaštela – virtualni muzej i kreativni centar baštine istarskih kaštela financiranog zajedničkim sredstvima Istarske županije, Grada Buja i strateškog projekta TAKE IT SLOW putem INTERREG VA Italija Hrvatska 2014.-2020. programa prekogranične suradnje. Cilj osnivanja Kuće kaštela je zaštita, valorizacija i promocija zajedničke sjevernojadranske kulturne baštine kaštelima i sa njima povezane baštine srednjevjekovnih gradova središnje Istre kao temelj za nove turističke proizvode i destinacije. 

Kuća kaštela osmišljena je kao inovativan arhitektonski marker koji reinterpretira kulu i palaču kaštela, artist in residence prostor, posjetiteljski i kreativan centar, te istovremeno virtualni muzej posvećen kako virtualnim tako i posjetiteljima s osjetilnim oštećenjima.

Konceptualno rješenje posjetiteljsko interpretacijskog centra Kuća Istarskih kaštela usmjereno je na višejezičnu multimedijsku interpretaciju koja pruža čitavu paletu inovativnih načina na koje centar može doprijeti do različitih ciljanih grupa turista. Interaktivnost postava donosi angažiranost posjetitelja i prezentaciju sadržaja inovativnom tehnologijom, kao što je 3D povijesna rekonstrukcija faza razvoja, animacija 360ᵒ videa prilagođena VR naočalama, virtualne ture po odabranim revitaliziranim kaštelima, komunikacija putem natpisa na Brailleevom pismu i 3D modela istarskih kaštela. 


Press conference: Opening of House of Castles in Momjan

The House of Istrian Castles - a virtual museum and creative centre of the heritage of Istrian castles was officially opened on 22nd of July 2022 in Momjan, financed jointly by Region of Istria, City of Buje and TAKE IT SLOW strategic project financed through INTERREG VA Italy Croatia 2014-2020. cross-border cooperation program. The goal of establishing the House of Castles is the protection, valorisation and promotion of the common northern Adriatic cultural heritage of castles and the related heritage of the medieval towns of central Istria as a basis for new tourist products and destinations.

House of Castles is designed as innovative architectural marker that reinterprets the tower and palace of the castle, an artist in residence space, a visitor and creative centre, and at the same time a virtual museum dedicated to both virtual and sensory impaired visitors.

The conceptual solution of the visitor interpretation centre of the Houses of Istrian Castles is focused on multilingual multimedia interpretation that provides a whole range of innovative ways in which the centre can reach different target groups of tourists. The interactivity of the exhibition brings visitor engagement and presentation of content using innovative technology, such as 3D historical reconstruction of development phases, 360ᵒ video animation adapted to VR glasses, virtual tours of selected revitalized castles, communication through Braille inscriptions and 3D models of Istrian castles.