Javno događanje: Izložba Istarski kašteli u Svetim srcima u Puli

29.07.2022. otvorena je u Svetim srcima izložba Istarski kašteli u organizaciji Arheološkog muzeja Istre uz suradnju Hrvatskog restauratorskog zavoda i projekta TAKE IT SLOW koji je omogućio izlaganje multimedijskih prikaza 3D povijesnih rekonstrukcija istarskih kaštela priređenih za Kuću kaštela. Izložba je otvorena do veljače 2023. godine i predstavlja javni događaj za uključivanje šire javnosti i promociju projektnih rezultata putem inovativnih komunikacijskih metoda u cilju snažnije interakcije i participacije ciljanih skupina i ključnih dionika. 


Public event: Exhibition Istrian castles in Sacred Hearts in Pula

The exhibition of Istrian castles was opened on 29th of July 2022 in Sacral Hearts, organized by the Archaeological Museum of Istria in cooperation with the Croatian Restoration Institute and TAKE IT SLOW project, which enabled the exhibition of 3D multimedia historical reconstructions of Istrian castles prepared for the House of Castles. The exhibition is opened until February 2023 and it presents public event for engagement of wider public and project results promotion through innovative communication methods with the purpose of stronger interaction and participation of target groups and key stakeholders.

Galerija fotografija