Vođena tura po dostupnim lokalitetima kulturne baštine

TAKE IT SLOW projekt u suradnji s Međunarodnom ljetnom školom arhitekture u Grožnjanu organizirao je vođenu turu po Kući kaštela u Momjanu. 26 polaznika ljetne škole putem promotivnih materijala, 3D modela istarskih kaštela i multimedijskih prezentacija doživjelo je virtualni posjet istarskim kaštelima dostupnim na jednom mjestu u Kući kaštela. Atraktivni prizori 3D povijesnih rekonstrukcija uronjenih u sadašnji izgled istarskih kaštela uz prelete preko bajkovitih srednjovjekovnih destinacija središnje Istre dali su nezaboravno iskustvo promotivnog i edukativnog karaktera. Inspirirani polaznici u večernjem terminu organizirali su kulinarski show uz recepte TAKE IT SLOW projekta.


Guided Tour through accessible cultural heritage sites

TAKE IT SLOW project in collaboration with the International Summer School of Architecture in Grožnjan organized a guided tour in House of Castles in Momjan. Through promotional materials, 3D models of Istrian castles and multimedia presentations, 26 participants of the summer school experienced a virtual visit to Istrian castles available in one place in the House of Castles. Attractive scenes of 3D historical reconstructions immersed in the current appearance of Istrian castles along with flights over the fairy-tale medieval destinations of central Istria provided an unforgettable experience of promotional and educational character. In the evening, inspired participants organized a cooking show with recipes from the TAKE IT SLOW project.

Galerija fotografija