Prva regionalna prezentacija / edukacija

Prva regionalna prezentacija / edukacija održana je uživo i online 19. listopada 2022. godine u Momjanu za 15 sudionika s Brankom Bogunovićem iz Hotelskog i destinacijskog savjetovanja ugovorene vanjske stručne tvrtke za Pametni akcijski plan i predstavnicima Istarske županije. Tijekom edukacije Branko Bogunović, stručnjak iz HD Consultinga d.o.o. održao je prezentaciju koncepta Pametnog grada, Pametnog turizma i Pametnih turističkih destinacija. U drugom dijelu predstavio je implementaciju pametnog turizma u odnosu na dostupnost resursa i destinacija, koncept održivosti, dijeljenje informacija i korisničko iskustvo. U trećem dijelu predstavio je alate za implementaciju, izazove i ključne čimbenike uspjeha koncepta pametnog turizma. Na kraju je predstavio Pametni akcijski plan Istarske županije s 27 projektnih prijedloga. Prva regionalna prezentacija / edukacija održana je za 15 regionalnih dionika iz turističkih zajednica Istarske županije.


1st Regional Presentation / Education Activity was held in live and online on 19th of October 2022 in organisation of Region of Istria and HD Consulting – contracted external expert firm for Smart Action Plan. During the meeting Branko Bogunović, expert from HD Consulting Ltd. held presentation related to the Smart City, Smart Tourism and Smart Tourism Destinations concept. In the second part, he outlined implementation of Smart tourism in relation to accessibility of resources and destinations, sustainability concept, sharing information and user experience. In the third part, he presented tools for implementation, challenges and key success factors of smart tourism concept. Finally, he presented Smart Action Plan of Region of Istria with 27 project proposals included. 1st Regional Presentation / Education Activity was held for 15 regional stakeholders form tourist associations of Region of Istria.