Druga regionalna prezentacija / edukacija

Druga regionalna prezentacija / edukacija održana je uživo 20. listopada 2022. godine u organizaciji Istarske županije i HD Consultinga – ugovorene vanjske stručne tvrtke za Pametni akcijski plan. Tijekom edukacije Branko Bogunović, stručnjak iz HD Consultinga d.o.o. održao je prezentaciju finalne verzije Pametnog akcijskog plana koja je sastojala od oruđa implementacije, izazova i ključnih faktora uspješnosti koncepta pametnog turizma i Pametnog akcijskog plana za Istru s 27 uključenih projekata. Drugi dio edukacije bio je posvećen diskusiji između dionika o planu upravljanja Kućom kaštela u Momjanu koji su podijelili svoje vizije i moguće doprinose upravljačkom procesu. Druga regionalna prezentacija / edukacija održana je za 11 regionalnih dionika, predstavnika kulturnog i turističkog sektora Istre.


2nd Regional Presentation / Education Activity was held in live on 20th of October 2022 in organisation of Region of Istria and HD Consulting – contracted external expert firm for Smart Action Plan. During  the meeting Branko Bogunović, expert from HD Consulting Ltd. held presentation related to the completed Action plan that consists of tools for implementation, challenges and key success factors of smart tourism concept and the Smart Action Plan of Region of Istria with 27 project proposals included. The second part of Education was dedicated to discussion between the key stakeholders on the sustainable management plan of House of Istrian Castles in Momjan sharing their visions and possible contributions in the management process. 2nd Regional Presentation / Education Activity was held for 11 regional stakeholders, representatives of cultural and tourist sectors of Istria.