Interdisciplinarni okrugli stol Pametna promocija baštine

Okrugli stol Pametna promocija baštine organizirao se u okviru aktivnosti Razvoja suradnje stručnjaka za različita područja i organizacije interdisciplinarnih događanja 20. listopada 2022. godine u Kući kaštela u Momjanu te online putem zoom platforme. 

Diskusija je započela predstavljanjem TAKE IT SLOW projekta kao vrhunca višegodišnjih napora umrežavanja, povećanja dostupnosti i revitalizacije istarskih kaštela od strane Istarske županije, dok su predstavnici Grada Buja istaknuli dobrobiti projekta za lokalnu zajednicu. Branko Bogunović zatim je predstavio pametni akcijski plan i pametne alate u promociji baštine te TAKE IT SLOW metodologiju postavljanja organizacijskih struktura i procesa centara za posjetitelje nove generacije, koji integriraju brojne dioničke skupine te operiraju u hibridnim profitnim i neprofitnim modelima.

Kao primjer znanstveno-popularizacijsko-multimedijskog aspekta TAKE IT SLOW projekta predstavljena je publikacija Istarski kašteli, vrlo značajna za istarsku historiografiju posebice njenu medievističku sastavnicu, koja doživljava svojevrsnu renesansnu, etablirajući se kao globalno prepoznatljiv istraživački horizont, kako je istaknuo Maurizio Levak.

Josip Banić, autor publikacije Istarski kašteli, dao je osvrt na Istarske kaštele u kontekstu znanstvene valorizacije i pametne promocije uz osobno iskustvo rada na projektu. Premda prvenstveno usmjeren na postizanje pristupačnosti što širem krugu čitatelja, projekt je bio popraćen i arhivskim istraživanjima koji su doveli do novih znanja i interpretacija u kontekstu istarskog srednjovjekovlja. Na taj način Kuća kaštela kao spoj znanstvene i kulturno-turističke komponente predstavlja model razvoja pametnih turističkih proizvoda koji se udaljavaju od čiste atrakcije te produbljuju edukativnu komponentu.


Cross-fertilisation Smart Heritage Promotion Round Table 

The Smart Heritage Promotion Round Table was organized as part of the activity of different fields between expert’s cooperation development and organization of interdisciplinary events on 20th of October 2022 in the House of Castles in Momjan and online via zoom platform.

The discussion was opened with the presentation of the TAKE IT SLOW project as the culmination of several years’ efforts in networking and increasing accessibility and revitalization of Istrian castles by the Region of Istria, while the representatives of City of Buje stressed project benefits for the local community. Branko Bogunović presented Smart Action Plan and smart tools for heritage promotion and TAKE IT SLOW methodology for setting up organizational structures and processes for new generation visitor centres, which integrate numerous stakeholder groups and operate in hybrid profit and non-profit models.

As an example of the scientific-popularization-multimedia aspect of TAKE IT SLOW project publication Istrian Castles was presented, very significant for Istrian historiography, especially its medieval component, which is experiencing a kind of renaissance, establishing itself as a globally recognizable research horizon, as pointed out by Maurizio Levak.

Josip Banić, the author of publication Istrian castles, gave an overview of Istrian castles in the context of scientific valorisation and smart promotion with personal experience of working on a project. Although primarily aimed at achieving accessibility to the widest possible range of readers, project also developed archival research that led to new knowledge and interpretation in the context of the Istrian Middle Ages. In this way, the House of Castles, as a combination of scientific and cultural-tourism components, represents a model for smart tourist products development that distance itself from pure attractions and deepen the educational component.

 

Link: https://assets.adobe.com/public/61dc7eb8-2aa7-4b10-64da-668eab5ed27f