Objavljen Javni poziv za dodjelu potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Istarske županije za 2022. godinu

Objavljen Javni poziv za dodjelu potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Istarske županije za 2022. godinu

Neposredna potpora poljoprivrednim proizvođačima od strane Istarske županije nužna je zbog specifičnosti istarske poljoprivrede koja se temelji na mozaičkom rasporedu manjih poljoprivrednih površina, često nepovoljne i/ili neriješene vlasničke strukture i prosječne veličine većine poljoprivrednih gospodarstava, te kao takva ne pruža uvijek dovoljno dobro polazište za konkurentnost. Sukladno tome, objavljen je Javni poziv za dodjelu potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Istarske županije za 2022. godinu, sukladno Programu potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Istarske županije za 2022. – 2027. godinu  kojeg je odobrilo Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske. Svrha Javnog poziva je dodjela potpora male vrijednosti („De minimis“) iz Proračuna Istarske županije svim prihvatljivim korisnicima u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Istarske županije, sukladno uvjetima Javnog poziva.

Korisnici potpora moraju biti poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Regionalnom uredu u Istarskoj županiji, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), samoopskrbna poljoprivredna gospodarstva (SOPG), obrti, trgovačka društva, te udruge i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti sa sjedištem i proizvodnim površinama na području Istarske županije.

Pored potpora za ekološku poljoprivrednu proizvodnju, sufinancirati će se stočarska proizvodnja, i to sufinanciranjem uzgoja Istarske koze i Istarske ovce kao i troškova držanja kastrata Istarskog goveda (Boškarina), uzgoj pčela i proizvodnja meda te štete u slučaju prirodnih nepogoda. Potpore će dobivati i primarni proizvođači mlijeka (goveda, ovce, koze, magarca) koji proizvode do 3.000 litara dnevno, a sufinanciranjem će se podupirati i certifikacije autohtonih proizvoda ZOI (zaštićenim oznakama izvornosti) te mini klaonice na OPG-u.

Program, Javni poziv i pripadajuća dokumentacija, zajedno sa svim detaljima o uvjetima za navedene potpore i prihvatljivosti prijavitelja, objavljeni su na službenim mrežnim stranicama Istarske županije, na poveznici Javni poziv za dodjelu potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području IŽ za 2022.

Javni poziv je u cijelosti usklađen sa regulativom Europske unije i Republike Hrvatske o „De minimis“ potporama, a njegova provedba, odnosno isplata potpora, predstavljati će osobito važan iskorak prema još boljoj i konkurentnijoj poljoprivredi Istarske županije te ruralnom razvoju u skladu s najvišim europskim standardima.