Sunčane elektrane - popis odobrenih subvencija

Prema Zaključku o odobrenju subvencija, KLASA: 402-01/22-01/14, URBROJ: 2163-01/11-22-02 od 13. prosinca 2022. godine Istarska županija, Upravni odjel za gospodarstvo dodjeljuje subvencije fizičkim osobama - građanima za izradu glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju, isključivo na području Istarske županije.

Subvencije se dodjeljuju kako slijedi:

 1. Ljiljana Požarić, subvencija u iznosu od 2.000,00 kn
 2. Marija Posavi, subvencija u iznosu od 1.250,00 kn
 3. Giorgio Cadum, subvencija u iznosu od 1.250,00 kn
 4. Elvis Pahljina, subvencija u iznosu od 2.000,00 kn
 5. Teodora Jurica, subvencija u iznosu od 2.000,00 kn
 6. Bojan Kuhar, subvencija u iznosu od 2.000,00 kn
 7. Anica Milković Grbac, subvencija u iznosu od 1.562,50 kn
 8. Goran Prodan, subvencija u iznosu od 1.600,00 kn
 9. Edvin Grabar, subvencija u iznosu od 1.500,00 kn
 10. Milica Mataija Dejanović, subvencija u iznosu od 1.875,00 kn
 11. Simon Jakus, subvencija u iznosu od 1.500,00 kn
 12. Davor Koverlica, subvencija u iznosu od 1.800,00 kn
 13. Nada Baračić Banko, subvencija u iznosu od 2.000,00 kn
 14. Bojan Gabrovec, subvencija u iznosu od 1.600,00 kn
 15. Biserka Banković-Akelić, subvencija u iznosu od 2.000,00 kn
 16. Vlado Stanković, subvencija u iznosu od 1.875,00 kn
 17. Androslav Ilić, subvencija u iznosu od 2.000,00 kn
 18. Omar Skomeršić, subvencija u iznosu od 1.812,50 kn
 19. Enco Crnobori, subvencija u iznosu od 937,50 kn
 20. Nenad Seleši, subvencija u iznosu od 2.000,00 kn
 21. Siniša Kosanović, subvencija u iznosu od 1.000,00 kn
 22. Sonja Ogresta, subvencija u iznosu od 625,00 kn
 23. Maja Bizjak, subvencija u iznosu od 2.000,00 kn
 24. Sandi Čuka, subvencija u iznosu od 1.562,50 kn
 25. Ester Đurđević, subvencija u iznosu od 1.562,50 kn
 26. Siniša Terlević, subvencija u iznosu od 2.000,00 kn
 27. Marko Kuhar, subvencija u iznosu od 1.500,00 kn
 28. Bruno Makovac, subvencija u iznosu od 2.000,00 kn
 29. Elena Kukac, subvencija u iznosu od 2.000,00 kn
 30. Samanta Grizila Lepinjica, subvencija u iznosu od 2.000,00 kn
 31. Milovan Radošević, subvencija u iznosu od 2.000,00 kn
 32. Franko Višković, subvencija u iznosu od 2.000,00 kn
 33. Ivan Želinski, subvencija u iznosu od 1.750,00 kn
 34. Nadia Kolić, subvencija u iznosu od 1.600,00 kn
 35. Borna Beaković, subvencija u iznosu od 2.000,00 kn
 36. Branko Jelenić, subvencija u iznosu od 2.000,00 kn
 37. Damir Bilić, subvencija u iznosu od 2.000,00 kn
 38. Edward Seleši, subvencija u iznosu od 2.000,00 kn
 39. Adriano Putinja, subvencija u iznosu od 2.000,00 kn
 40. Vedran Velenik, subvencija u iznosu od 2.000,00 kn
 41. Lelian Bratović, subvencija u iznosu od 2.000,00 kn
 42. Mato Leović, subvencija u iznosu od 800,00 kn
 43. Nikola Karpišek, subvencija u iznosu od 1.250,00 kn
 44. Vladimir Ivančić, subvencija u iznosu od 2.000,00 kn

Prema Zaključku o odobrenju subvencija, KLASA: 402-01/22-01/14, URBROJ: 2163-01/11-22-04 od 16. prosinca 2022. godine Istarska županija, Upravni odjel za gospodarstvo dodjeljuje subvencije fizičkim osobama - građanima za izradu glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju, isključivo na području Istarske županije.

Subvencije se dodjeljuju kako slijedi:

 1. Silvano Zonta, dodjeljuje se subvencija u iznosu od 2.000,00 kn
 2. Ivan Žagar, dodjeljuje se subvencija u iznosu od 1.250,00 kn
 3. Predrag Mihovilović, dodjeljuje se subvencija u iznosu od 1.250,00 kn
 4. Silvano Kliman, dodjeljuje se subvencija u iznosu od 2.000,00 kn
 5. Zorka Jelenić, dodjeljuje se subvencija u iznosu od 1.250,00 kn