Odluka o poništenju Natječaja za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Muzeja suvremene umjetnosti Istre - Museo d'arte contemporanea dell'Istria

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), članka 26. stavka 5. i 6. Zakona o muzejima ("Narodne novine" br. 61/18, 98/19 i 114/22), članka 30. Statuta Muzeja suvremene umjetnosti Istre - Museo d'arte contemporanea dell'Istria te članka 43. Statuta Istarske županije - Regione Istriana ("Službene novine Istarske županije" br. 10/09, 04/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20, 6/21 i 20/22 - pročišćeni tekst), Skupština Istarske županije, na sjednici održanoj dana 02. ožujka 2023. godine, donosi

ODLUKU
o poništenju Natječaja za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Muzeja
suvremene umjetnosti Istre-Museo d'arte contemporanea dell'Istria

Preuzmite Odluku u pdf formatu: