Održana KLIK konferencija: Održivi turizam u Istri

Održana KLIK konferencija: Održivi turizam u Istri

Istarski župan Boris Miletić sudjelovao je danas na konferenciji pod nazivom „Održivi turizam u Istri“, koja se održala u sklopu EU projekta “KLIK Pula - Centar za Kompetentno cjeLoživotno razvijanje Inovativnih znanja i vještina u seKtoru ugostiteljstva i turizma”, u organizaciji Grada Pule i Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu na Fakultetu ekonomije i turizma u Puli.

Konferencija je zamišljena kao festival struke predstavnika stručnjaka iz prakse u turizmu, predavača novih trendova i smjerova u turizmu, studenata, učenika i nastavnika Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula koji će biti nasljednici stečenog znanja. 

Istarski župan Boris Miletić kazao je kako je održivi turizam glavna tema, ne samo u Hrvatskoj, već na prostoru cijele Europe. 

„Znamo koliko je čovjek ključan element u turizmu i drago mi je da će naši učenici, ali i oni koji žele se cjeloživotno obrazovati, imati puno bolje uvjete učenja i napredovanja u novoj i kvalitetno opremljenoj zgradi budućeg Centra Klik, na Stoji. S druge strane trebamo govoriti o održivosti turizma. Kvantitetu smo postigli, više ne možemo brojati koliko je turista stiglo jer smo postigli naš maksimum, a sada se trebamo orijentirati prema kvaliteti na način da gledamo koje benefite naši građani imaju od turizma, a onda i gospodarstvo. Prema tome moramo najviše raditi na educiranju naših građana koji se bave turizmom i hotelijera, jer vidimo da danas turistička destinacija mora razmišljati dugoročno i održivo“, poručio je župan Miletić istaknuvši i kako je Istarska županija nedavno osvojila treću nagradu za održivost za projekt Eco Domus u kategoriji „Business & Marketing, na dodjeli prestižnih nagrada Green Destination Story Awards u Berlinu.

Pročelnica za društvene djelatnosti i mlade Ivana Sokolov iz Grada Pule poručila je kako joj je drago da je Grad Pula partner na ovome projektu. 

Ravnateljica Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Orhideja Petković zahvalila je Istarskoj županiji koja je osnivač Škole na velikoj potpori od samih početaka, kako na financijskoj, ali i na svakoj drugoj, te Gradu Puli na partnerstvu.

„Moram istaknuti kako je KLIK jedan od najbitnijih projekata u Istarskoj županiji. Naime, u našu instituciji se ulaže 10 milijuna eura nepovratnih sredstva. Naravno tu je još jedan dio koji nam je Županija ustupila i na tome se još jednom zahvaljujem. Projekt KLIK je uspostava Centra za cjeloživotno poučavanje inovativnih znanja i vještina u sektoru ugostiteljstva i turizma koji bi trebao biti poveznica između obrazovanja, gospodarstva i tržišta rada. Naime, do sada su škole bile izdvojene pa je postajao diskontinuitet između razvoja života, socijalnog, ekonomskog i drugog, i onoga što smo mi u školu podučavali s programima koji su stari 30 godina. Tu je vrijednost KLIK-a: da se škola prilagodi vremenu u kojem živi, razvijanjem srednjoškolskog obrazovanja temeljenog na radu, ali i organiziranjem cjeloživotnog obrazovanja u koje ćemo nastojati uključiti i zaposlene i nezaposlene i ranjive skupine, kako bi oni pronašli ili poboljšali svoje mjesto na tržištu rada“, pojasnila je ravnateljica Petković.

Uslijedila su predavanja predsjednika uprave UNILINE d.o.o. i predsjednika Udruženja putničkih agencija pri HGK Borisa Žgombe pod nazivom „Smjer turizma u Istri“ i vlasnice Aquariuma d.o.o. Milene Micić pod nazivom Priča o Uspjehu. Nakon predavanja održan je okrugli stol na temu „Održivi turizam“ na kojem se raspravljalo o turističkom razvoju i utjecaju na destinaciju, masovnom turizmu, podršci zelenim inovacijama u turizmu, planiranju održivog razvoja te zaštiti okoliša i gospodarenju otpadom u turizmu.

Projekt uspostave Centra KLIK Pula sastoji se od 2 zasebna EU projekta, jedan se odnosi na samu rekonstrukciju i dogradnju, a drugi obuhvaća niz programa stručnog usavršavanja za nastavnike, provedbu visoko kvalitetne praktične i teorijske nastave i provodi se u partnerstvu javnog i privatnog sektora. Ovaj potonji je vrijedan 5,9 milijuna EUR i financiran je u 100 % iznosu iz Europskog socijalnog fonda. Nositelj je Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula zajedno s 12 partnera (Istarska županija, AZRRI - Agencija za ruralni razvoj Istre, Sveučilište Jurja Dobrile, Škola za odgoj i obrazovanje, Strukovna škola Eugena Kumičića Rovinj, Grad Pula, HGK - Županijska komora Pula, Obrtnička komora Istarske županije, Arena Hospitality Group, Maistra, Uniline i Valamar Riviera). Provoditelj projekta rekonstrukcije i dogradnje je Istarska županija. Vrijednost projekta iznosi oko 7,4 milijuna eura, od čega je gotovo 4 milijuna eura osigurano iz Europskog fonda za regionalni razvoj, dok će preostali dio troškova snositi Istarska županija. Budući Centar nalazit će se u sklopu Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu, na Stoji, a dogradnja je započela u listopadu prošle godine i radovi tijeku planiranom dinamikom. Centar KLIK bit će mjesto izvrsnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u kojemu će se učenje temeljiti na radu, a obavljat će se i unaprjeđivati i druge djelatnosti koje pridonose poboljšanju kvalitete strukovnog obrazovanja i njegove prilagodbe potrebama gospodarstva i tržišta rada.
 

Galerija fotografija